ECON. AND ADM. SCIENCE
POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION
 
 Name and Surname: Assistant. FIRAT HARUN YİLMAZ
Name of the Faculty:  ECON. AND ADM. SCIENCE DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM OF
 
E-Mail  firatyilmaz selcuk.edu.tr
Phone 03322233047
Address Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Url:
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
T.C. Selçuk Üniversitesi / İİBF - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü2016 

  Publications:

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Ø Yılmaz, Fırat Harun ve Şahin, Ali (2018). Kentsel Yıkımın Bosna ve Filistin Örnekleri Üzerinden Kentkırım Kapsamında Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Cilt 21 Sayı 1, s. 92-106

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA TAM METİN YAYINLANAN BİLDİRİLER

Ø Yılmaz, Fırat Harun, Yalçın, Enes ve Şahin Ali (2017). Kentsel Biyolojik Çeşitliliğin Korunmasında Yerel Yönetimlerin Rolü: Barselona Örneği, Büyükçekmece I. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi – Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar – III.Cilt, s.61-71, 15-16 Mayıs, İstanbul / Türkiye.

 

Ø  Navruz, Mücahit, Yılmaz, Fırat Harun ve Şahin, Ali (2018). Küresel Isınmaya Dayanıklı Kentler Hollanda Kentleri Üzerinden Bir Değerlendirme. Ed. Hasan Yaylı,Türkiye'de Toplum Yerleşim ve Yönetim Tartışmaları. 12. Kaysem E-Bildiriler Kitabı, Kırıkkale. ss. 1-11

 

Ø Yılmaz,Fırat Harun ve Şahin, Ali (2018). Sürdürülebilir Çevre İçin Yeşil Altyapı:Ermenek Özelinde Bir Değerlendirme. Ed. Hüseyin Muşmal-Erol Yüksel-Mehmet Ali Kapar-Ömer Çeçen. Geçmişten Günümüze Ermenek ve Çevresi Sempozyumu. Ermenek Araştırmaları-II, Karaman, ss. 325-335

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA ÖZET METİN YAYINLANAN BİLDİRİLER

Ø Yılmaz, Fırat Harun ve Şahin, Ali (2018). TheEvaluatıon Of Green Infrastructure Practıces In Turkey For Sustaınable Cıty Vıa The Example Of Amsterdam. 4. ICSD (4. International Conference on SustainableDevelopment) Book of Abstracts, p.2, 11-15 April, Athens /Greece.

 

TAMAMLANAN TEZLER

Ø Yılmaz,Fırat Harun (2019). Sürdürülebilirlik Bağlamında Yeşil Kent Yönetimi: Avrupa Yeşil Başkentleri Üzerinden Bir Değerlendirme. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya  Theses

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:

 Additional Information

 The Courses