İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
 
 Adı Soyadı: ARŞ.GÖR. ENES YALÇIN
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI
E-Mail :  enesyalcin selcuk.edu.tr
Telefon : 03322233048
Adres : Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Selçuklu-Konya / TÜRKİYE
Url : https://selcuk.academia.edu/EnesYALÇIN, https://www.researchgate.net/profile/Enes_Yalcin3
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı / Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü20112015
T.C. Selçuk Üniversitesi / İİBF - Kamu Yönetimi Bölümü2015 

  Akademik Yayınlar:


ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 Yalçın, Enes (2019). Toplumsal Tabakalaşma Sistemlerinin Genel İncelemesi, Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 8 (20), s.158-179.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Yalçın, Enes ve Aslan, Selçuk (2017). Konut Hakkı ve Konut Sektörüne 2013-2016 Döneminde Konya Özelinde Bakış, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:38 s.95-111.

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA TAM METİN YAYINLANAN BİLDİRİLER

     - Yılmaz, Fırat Harun, Yalçın, Enes ve Şahin Ali (2017). Kentsel Biyolojik Çeşitliliğin Korunmasında Yerel Yönetimlerin Rolü: Barselona Örneği, Büyükçekmece I.Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi – Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar – III. Cilt, s.61-71, 15-16 Mayıs, İstanbul /Türkiye.

 - Uğuz, Eşki Hülya ve Yalçın, Enes (2017). Neoliberal Düzenin Mekânsallaşması: Marka Kentler, ICMEB’17(International Congress on Management Economics and Business) Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi Bildiriler Kitabı, s.393-399, 07-09 Eylül, Zonguldak / Türkiye.

   - Uğuz, Eşki Hülya ve Yalçın, Enes (2017). Kentin Ekonomi Politiği: Neoliberalizmin Marka Kentleri, INES (International Education and Social Science Congress) Sosyal veBeşeri Bilimler Araştırmaları, s.182-189, 18-21 Ekim, Antalya / Türkiye.

    - Yalçın, Enes and Taşpınar, Yasin (2016). Environmental Protection Oriented Transportation Policies of the European Union, IASSR (International Association of Social Science Research) - Recent Developments in Social Sciences:Political Sciences and International Relations, p.279-287, 19-22 May, Sarajevo / Bosnia and Herzegovina.

  ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA ÖZET METİN YAYINLANAN BİLDİRİLER

     - Yalçın, Enes ve Uğuz, Eşki Hülya (2018). Sustainable Urban Transportation: An Assessment Sample Case of Bursa and Gaziantep, ICSD (4.International Conference on Sustainable Development) Book of Abstracts,p.30, 11-15 April, Athens / Greece.

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA TAM METİN YAYINLANAN BİLDİRİLER

 - Sağır, Hayriye ve Yalçın, Enes (2016). 6360 Sayılı Kanun Sonrası Kentteki Tarımsal Faaliyetlerde Belediyenin Rolü: Konya Büyükşehir Belediyesi Örneği, KAYSEM 10(10. Kamu Yönetimi Sempozyumu) - Büyükşehir Yönetimi ve İl Yönetiminin Yeni Yüzü Bildiri Kitabı,s.1108-1140, 05-07 Mayıs, İzmir.

EDİTÖRLÜKLER / EDİTÖR YARDIMCILIKLARI

I. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi / I. International Social and Economic Research Student Congress (ISERSC) Full Paper Proceedings Book ISBN: 978-605-5194-28-4, Billur Yayınevi ve Basımevi, Ekim 2017, Konya. Editör Yardımcılığı.


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi BölümüEnstitü Kadrosunda Birimde Görevli09/07/201502/01/2018

 Ek Bilgi
II. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi / II. International Social and Economic Research Student Congress (ISERSC). 11-12 Ekim 2018, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Antalya. Düzenleme Kurulu Üyeliği. ? I. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi / I. International Social and Economic Research Student Congress (ISERSC). 12-13 Ekim 2017, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Konya. Düzenleme Kurulu Üyeliği. ? KAYFOR 13 (13.Kamu Yönetimi Kongresi) ? Kamu Yönetiminde Değişimin Yönü ve Etkileri, 15-17 Ekim 2015, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, Konya. Düzenleme Kurulu Üyeliği. Çalıştay, Forum, Kongre, Kolokyum, Platform, Sempozyum, Seminer Faaliyetleri: ? Kardeşlik ve Birlik Derneği / Yönetim Bilimleri Derneği, Yönetim Bilimleri Öğrenci ve Meslek Mensupları Buluşması, 21-22 Nisan 2018, Alanya/Antalya. Katılımcı. ? Selçuk Üniversitesi Editör ve Yazar Eğitim Semineri, 12 Nisan 2017, Selçuk Üniversitesi/Konya. Katılımcı. ? Uluslararası Vuslat Derneği ve Çekmeköy Belediyesi, Vuslat Platformu ? Ufuktaki Yeni Türkiye, Gençlik ve Geleceği, 04-06 Kasım 2016, Abant/Bolu. Katılımcı. ? Uluslararası Vuslat Derneği, Vuslat Platformu ? Gençlik ve Geleceği, 13-15 Mayıs 2016, Abant/Bolu. Katılımcı. ? Lisansüstü Eğitime Yönelik Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Çalıştayı,15 Aralık 2015, Selçuk Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü/Konya. Katılımcı. Akademik Danışmanlıklar: ? Selçuk Üniversitesi Genç Yeşilay Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı, 2016-

 Dersler