İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
 
 Adı Soyadı: ARŞ.GÖR. MÜCAHİT NAVRUZ
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI
E-Mail :  mucahitnavruz66 gmail.com
Telefon : 03322233046
Adres : Selçuk Ün. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Kat 2
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:Şahin,A. & Navruz, M. (2016). Türkiye’de Son Dönem İslam Şehrini Canlandırma Politikaları: Konya Örneği. Büyükçekmece I. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi   


Navruz, M., Yılmaz,F. H. & Şahin, A. (2018). Küresel Isınmaya Dayanıklı Kentler;Hollanda Kentleri Üzerine Bir Değerlendirme. 12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu. 25 – 27 Ekim 2019. Kırıkkale

Navruz, M. &Yılmaz, F. H. (2019). Kentsel Suçları Önlemede Yerel Yönetimlerin Rolü; NewYork’ta Rudy Giuliani ve Sıfır Tolerans Politikası Üzerine Bir Değerlendirme.13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu  (17 – 20 Nisan 2019).Gaziantep

Yılmaz, F. H. & Navruz, M. (2019). Küresel İklim Değişikliği, İklim Mültecileri ve Güvenlik.13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu  (17 – 20 Nisan 2019).Gaziantep

Şahin,A. & Navruz, A. (2019). İslam Şehri Teorisi Çerçevesinde Karaman İl Merkezinin Geçmişten Günümüze Değerlendirilmesi. Karaman Sempozyumu 20-22 Haziran 2019. Karaman 


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler