İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
KAMU YÖNETİMİ
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Temel alan ile ilgili, bilgi ve anlayışa sahiptir.
P.Ç.2 Kamu yönetimi alanındaki kavramlara, teorilere ve ilişkilere hâkimdir.
P.Ç.3 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme, çevre sorunları, ekonomi gibi konularda kurumsal ve uygulama alanlarında ortaya çıkan yenilikleri takip eder.
P.Ç.4 Yeni fikir üretebilir (yaratıcılık).
P.Ç.5 Sorunları belirleyip, çözüm üretip sorunları çözebilir.
P.Ç.6 Soyut ve analitik düşünüp, fikirleri sentezleyebilir.
P.Ç.7 Eleştirel olup, kendi kendini eleştirebilir.
P.Ç.8 Kaymakamlık, idari yargı hakimliği, müfettişlik, denetmenlik, kontrolörlük ve uzman yardımcılığı gibi kamu yönetiminin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahiptir.
P.Ç.9 Kamu yönetimi ve siyaset bilimine ait konularda araştırmalar yapar, siyasal ve toplumsal olguları farklı disiplinlerin bakış açısıyla da bilimsel açıdan değerlendirerek çözüm üretir.
P.Ç.10 Alanda uzman olmayan kişilere disiplinin temel bilgilerini aktarabilir.
P.Ç.11 Kendi dilinde sözlü yazılı olarak iletişim kurabilir.
P.Ç.12 Uluslararası bağlamda çalışabilir.
P.Ç.13 İnsiyatif alabilir, girişimde bulunabilir ve ruhunu ve entelektüel merakını geliştirebilir.
P.Ç.14 Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
P.Ç.15 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi yönetim alanlarının çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahiptir.
P.Ç.16 Çok kültürlü bir dünyada yaşadığının bilincinde olarak küresel beceriler edinmiş fakat yerellikten de kopmamış, başkalarının kültürlerine ve düşüncelerine saygılı, aynı zamanda kendi tarihiyle ve kültürüyle barışıktır.
P.Ç.17 Kamu yönetimine temel oluşturan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olarak bu disiplinlerden yararlanır ve kendini kamu yönetimi temel alanıyla sınırlandırmayarak disiplinler arası çalışır.
P.Ç.18 Kamu yönetimi alanında güncel sorunları algılar, yorumlar yapar ve çözümler önerir.
P.Ç.19 En az bir yabancı dil bilerek alandaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar.
P.Ç.20 Çalışmalarında ulusal ve uluslar arası literatür ve uygulamaları değerlendirerek karşılaştırmalı bir bakış açısı ortaya koyar.