İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
KAMU YÖNETİMİ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Tanıtımı

 

     Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi, kamu politikalarının yapılması ile bu politikaların uygulandığı ulusal ve yerel otoritelerin yapı ve işleyişi konularının pratik ve teorik düzeyde incelenmesiyle ilgilenen bir disiplindir.

     Başta siyaset bilimi ve kamu yönetimi olmak üzere, iktisat, hukuk, uluslararası ilişkiler gibi disiplinlerle ilgili çok sayıda uzmanlık derslerini alan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri, yazma, tartışma, yorum yeteneklerine sahip bireyler olarak yetiştirilmektedir.

    Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi alanında çalışanlar, kamu hizmetlerine ilişkin sorunların çözülmesi ve taleplerin karşılanması noktasında kamu kurumları ve kamu yararına çalışan organizasyonlarda görev alarak, kamu politikalarının geliştirilme ve uygulanması ile bu süreçler ve temel unsurlarının idaresini gerçekleştirirler.

   Bölümümüzden mezun olabilmek için gereken dersleri başarmış, proje ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlamış öğrencilerimiz, yukarıdaki yeterliliklere sahip olarak mezun olmaktadır. Ayrıca, bölümümüzde staj zorunluluğu olmamakla birlikte, kamusal iş ve işlemlerle ilgili deneyim edinmek isteyen öğrencilerimize, staj talepleri olduğunda gerekli dokümanlar verilmektedir.