İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
İşletme Bölüm Tanıtımı

    İşletme Programı eğitimi, gerek çağdaş kuramsal gelişmeler gerekse sürekli değişen iş yaşamının gerçekleri göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur.Bölümdeki akademik yapı içerisinde 15 Profesör, 2 Doçent, 6 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Araştırma Görevlisi Doktor, 11 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplamda 35 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası boyutuyla işletme dinamiklerine ilişkin ayrıntılı ve güncel konuları içeren bir akademik eğitim verilmektedir. Akademik eğitimin yanı sıra öğrenciler profesyonel iş yaşamında gerekli bilgi ve becerilerle donatılmaktadır. Programın zorunlu dersleri, yaratıcılık ve problem çözme yeteneğini geliştirmeye ve yönetim bilgisini zenginleştirmeye yönelik seçmeli derslerle desteklenmiştir. Derslerin ayrılmaz bir parçası olan vak'a analizleri, simülasyonlar ve ekip çalışması yoluyla, öğrencilerimiz tartışma ve kendi fikirlerini öne sürme olanağı bulmaktadır.