İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
İşletme Bölüm Duyuruları

► Prof. Dr. Adnan ÇELİK İN danışmanlığındaki Doktora öğrencisi  Ertuğrul TEKİN İN Endüstri 4.0 da Yönetim konulu seminer sunumu  15.11.2019 tarihinde saat 14.00 de İşletme Bölüm odasında yapılacaktır. 

► Dr. Öğr. Üyesi Burcu DOĞANALP İN danışmanlığındaki Yüksek Lisans öğrencisi Hale ÇAKIR IN Paternalist Liderliğin Çalışan Sesliliğine Etkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma konulu tez önerisi savunması 19.11.2019 tarihinde saat 10.30 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Doç. Dr. ALİ ERBAŞI NIN danışmanlığındaki doktora öğrencisi Şerif DURMUŞ UN Örgüt Kültürü Tipinin Zorunlu Vatandaşlık Davranışına Etkisinde Örgütsel Adalet Algısının Aracılık Rolü adlı Doktora tez öneri savunması 20.11.2019 tarihinde saat 13.30 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Adnan ÇELİK İN danışmanlığındaki Doktora öğrencisi  Müveddet BAYRAKTAR IN Yönetim Felsefesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Temelinde Kadının Yönetimsel Görünürlüğü: Tomris Hatun ve Bacıyan-ı Rum’dan Günümüze Kadın Yöneticiler konulu Seminer sunumu  05.12.2019 tarihinde saat 14.00 de İşletme Bölüm odasında yapılacaktır. 

► Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programları dönem projesi hazırlama klavuzu için tıklayınız.