İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
İşletme Bölüm Duyuruları

► Prof. Dr. Muammer ZERENLER İN danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Gonca BOZKURT UN TİK toplantısı 23.05.2019 tarihinde saat 11.30 da İşletme Bölümü Seminer Odasında yapılacaktır. 

► Prof. Dr. Rıfat İRAZ IN danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Erkan ÖZTÜRK ÜN Bilgi Yönetimi Açısından Bilişim Teknolojilerinin Örgütsel Performansa Etkisi: Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşunda Araştırma konulu TİK toplantısı 14.06.2019 tarihinde saat 14.00 de İşletme Bölüm odasında yapılacaktır

► Prof. Dr. Aykut BEDÜK ÜN danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Esra YILDIZ IN Psikolojik Dayanıklılığın İş Yaşam Dengesi ve İşe Gömülmüşlük Üzerine Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma konulu TİK toplantısı 17.06.2019 tarihinde saat 10.00 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Aykut BEDÜK ÜN danışmanlığındaki Doktora öğrencisi İhsan POLAT IN Startup-Melek Yatırımcı Güven İlişkisinde Networking Faaliyetlerinin Aracı Rolü: Türkiye İş Kuluçkaları Örneği konulu TİK toplantısı 17.06.2019 tarihinde saat 10.30 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Adnan ÇELİK İN danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Hande ULUKAPI YILMAZ IN İzlenim Yönetimi Taktiklerinin İşyeri Yalnızlığı Üzerindeki Etkisinde Birey-Örgüt Uyumunun Aracılık Rolü Araştırması konulu TİK toplantısı 17.06.2019 tarihinde saat 12.30 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Adnan ÇELİK İN  danışmanlığındaki Doktora öğrencisi İhsan Devlet ATABEY İN Stratejik Kararlarda Oran Analizi Verilerinin Yeri ve Önemi Araştırması: Büyük Ölçekli İşletmeler Örneği Analizi konulu TİK toplantısı 17.06.2019 tarihinde saat 13.00 de İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Adnan ÇELİK İN danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Mehmet KAPLAN IN Dinamik Yeteneklerin Rekabet Avantajı ve Çevresel Türbülans Üzerine Etkisi: Sektörel Bir Karşılaştırma konulu TİK toplantısı 17.06.2019 tarihinde saat 13.30 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Adnan ÇELİK İN  danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Filiz DEMİR İN Girişimci Liderliğin Kurumsallaşma ve Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Etkisi: Ülkeler Arası Karşılaştırmalı Bir Çalışma konulu TİK toplantısı 17.06.2019 tarihinde saat 14.00 de İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Adnan ÇELİK İN  danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Emine Vasfiye KORKMAZ IN Kadın Çalışanlara Yönelik Destekleyici Örgüt İkliminin Psikolojik Sahiplenme ve Yılmazlık Düzeyleri Üzerine Etkisi Araştırması konulu TİK toplantısı 17.06.2019 tarihinde saat 14.30 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Adnan ÇELİK İN  danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Turgut Emre AKYAZI NIN Lider Prototipi ile Algılanan Liderlik Tarzı Arasındaki Uyumun Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi Üzerine Bir Araştırma konulu TİK toplantısı 17.06.2019 tarihinde saat 15.00 de İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Adnan ÇELİK İN  danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Sadife KINALI NIN Hizmetkâr Liderlik Davranışının İçsel Motivasyona Etkilerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma konulu TİK toplantısı 17.06.2019 tarihinde saat 15.30 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Adnan ÇELİK İN  danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Akın ABUL UN Güçlendirici Liderlik Davranışlarının Proaktif Davranışlar Üzerindeki Etkisinde Güç Mesafesinin Aracılık Rolü Araştırması konulu TİK toplantısı 17.06.2019 tarihinde saat 16.00 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Adnan ÇELİK İN  danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Emre NALÇACIGİL İN Konya Sanayi Ve Ticaret Odalarının Bölgesel Girişimciliğe Katkılarına Yönelik Araştırma konulu TİK toplantısı 17.06.2019 tarihinde saat 16.30 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Rıfat İRAZ IN danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Gazi KURNAZ IN Kültürel Zekânın Girişimcilik Eğilimi Etkisi Üzerinde  5 Faktör Kişilik Kuramının Düzenleyici Rolü konulu TİK toplantısı 19.06.2019 tarihinde saat 16.00 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Rıfat İRAZ IN danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Halil İbrahim ÇİÇEKDAĞI NIN Bilişim Teknolijileri Kullanımının Afet Yönetim Performansına  Etkisi: Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi Kullanıcı Araştırması konulu TİK toplantısı 24.06.2019 tarihinde saat 11.00 de İşletme Bölüm odasında yapılacaktır

Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programları dönem projesi hazırlama klavuzu için tıklayınız.