İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
İşletme Bölüm Duyuruları

► Prof. Dr. Mahmut TEKİN İN danışmanlığındaki Yüksek Lisans öğrencisi Loubna Lahsini NIN Nöropazarlama ve Tüketici Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkileri konulu semineri 12.11.2018 tarihinde saat  14.00 te İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. MUHAMMET BEZİRCİ NİN danışmanlığındaki Doktora öğrencisi MEHMET FERHAT ÇELİK İN Korumacı Muhasebe Politikalarının Sermaye Maliyeti ve Hileli Finansal Raporlama İle İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Uygulama konulu TİK toplantısı 12.11.2018 tarihinde saat 13.30 ta İşletme Bölüm odasında yapılacaktır. 

► Prof. Dr. Mahmut TEKİN İN danışmanlığındaki Yüksek Lisans öğrencisi Loubna LAHSİNİ NİN Nöropazarlama ve Tüketici Üzerindeki Etkisi: Vaka Çalışması konulu Yüksek Lisans tez önerisi sunumu 14.11.2018 tarihinde saat 15.30 ta İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Dr. Öğr. Üyesi Esen ŞAHİN danışmanlığında İşletme Bilim Dalı – Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD Doktora öğrencisi Bayram KARAKULLUKÇU NUN 16.11.2018 tarihinde saat 11.00 de İşletme Bölüm odasında yeterlilik sınavı yapılacaktır.

►  Prof. Dr. Melek ACAR IN danışmanlığındaki İşletme Bilim Dalı – Muhasebe Finansman ABD Doktora öğrencisi 154127032001 numaralı Saad MSELLEK İN Doktora yeterlilik sınavı 19.11.2018 tarihinde saat 10.00 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programları dönem projesi hazırlama klavuzu için tıklayınız.