ECON. AND ADM. SCIENCE
BUSINESS
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.1
Students are expected to acquire the best knowledge about business management and organization, accounting, finance, operations management, marketing and human resources management.
P.Ç.3
He/She makes team work on accounting, finance, production, marketing and management functions and shares his / her information with the team.
P.Ç.2
He/She defines, analyzes and provides solutions in the subjects of accounting, finance, production, marketing and management functions of the enterprise.
P.Ç.4
He/She uses information technologies in the areas of accounting, finance, production, marketing and management functions.
P.Ç.9
He/She manages the human resources and analyzes the human relations.
P.Ç.5
He/She makes and analyzes investment projects by using his/her knowledge about finance and economics.
P.Ç.12
He/She makes and controls the production plans of enterprises.
P.Ç.6
He/She implements the appropriate strategies, tactics and methods in both national and international markets.
P.Ç.11
He/She gains proficiency about accounting and financial consulting.
P.Ç.13
He/She uses the basic rules of law about accounting, finance, operations management, marketing and human resources management issues.
P.Ç.7
He/She uses the statistical methods about accounting, finance, operations management, marketing and human resources management issues.
P.Ç.8
He/She uses the knowledge of fundamental psychology and sociology about accounting, finance, operations management, marketing and human resources management issues.
P.Ç.10
He/She uses the principles of economics about accounting, finance, operations management, marketing and human resources management issues.
TYYÇ1
Alanında ileri düzeydebilgilere sahiptir
TYYÇ2
Alana ilişkin bilgileriçalışanlar ve ekiparkadaşlarına aktarabilmebecerisine sahiptir.
TYYÇ3
Karar, uygulama vedavranışlarında alana ilişkinedindiği bilgileri kullanmaksuretiyle verileriyorumlayabilme, analizedebilme, sorunlarıtanımlayabilme ve çözümönerileri getirebilmebecerisine sahiptir.
TYYÇ4
Alana ilişkin konularda araştırma veçalışma yapar.
TYYÇ5
Proje yürütücüsü ya da katılımcısıolarak proje hedeflerine uygunsorumluluk alır.
TYYÇ6
Örgüt/Kurum için amaç ve hedefbelirler.
TYYÇ7
Edindiği bilgi ve becerilerieleştirel olarak değerlendirir.
TYYÇ8
Öğrenme gereksinimininsürekliliğini kavradığınıgösterir.
TYYÇ9
Alanı ile ilgili edindiği bilgi vebeceriler düzeyindeki düşüncelerinive önerilerini ilgililere yazılı ve sözlüolarak aktarır.
TYYÇ10
Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
TYYÇ11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleriDüzeyinde bilgisayar yazılımı ilebirlikte bilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ12
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyindekullanarak alanındaki bilgileri izlerve meslektaşları ile iletişim kurar.
TYYÇ13
Örgüt/Kurum, iş vetoplumsal etikdeğerlere uygundavranır.
TYYÇ14
Örgütün/Kurumunpaydaşlarıylailişkilerini analiz ederve etkin biçimdeyürütür.
TYYÇ15
Yenilikleri teşvikedebilme becerisinesahiptir.
TYYÇ16
Örgüte/kuruma ilişkineleştirel düşünür.
TYYÇ17
Sosyal haklarınevrenselliği, sosyaladalet, kalite vekültürel değerler ileçevre koruma, işsağlığı ve güvenliğikonularında yeterlibilince sahiptir.