İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ

Erasmus Koordinatör: Arş. Gör. Dr. Gamze ŞEKEROĞLU

Farabi Koordinatör: Arş. Gör. Dr. Esra KIZILOĞLU

Mevlana Koordinatör: Arş. Gör. Dr. Esra KIZILOĞLU

AKTS Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Esen ŞAHİN

Amacı: Uluslararası ulusal ve yerel düzeyde çağın gereklerine uygun işletmecilik, girişimcilik ve yöneticilik bilgi ve becerileriyle insan kaynağını yetiştirmektir.

Vizyon: Ülkemize ve insanlığa yararlı fikirler ve projeler üreterek bunları uygulayabilen, düşünce, görüş ve önerileriyle yenilikçi ve girişimci bir anlayışla çevresine katkıda bulunabilen ve öncelikle tercih edilen, yeteneği yetkinliğe dönüşmüş, donanımlı mezunlar yetiştirmek.

Misyon: Mükemmelliğe uygun olarak yenilikçi ve rekabetçi bir anlayışla Türkiye ve uluslar arası piyasada başarılı öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinir. Ayrıca, araştırmacı, görev bilincine ve sorumluluğuna sahip, daha iyiyi ve kaliteliyi araştıran, sanayi ve işletme arasındaki işbirliğine önem veren, ülkesine ve insanlığa faydalı bilimsel çalışmalar yapmayı hedefleyen, iş ahlakı ve toplumsal değerlere saygılı ve özgüvenli bireyler yetiştirmektir.

Program Dili: Programın dili Türkçedir. ( İşletme İngilizce Programında eğitim dili İngilizcedir.)

Program Tanımı: İşletme bölümü bölüm öğrencilerine, işletmelerde lisans derecesi veren bir eğitim programıdır.İşletme bölümü küresel rekabette başarılı olabilmek için öncelikle yönetim bilimleri, ekonomi ve sosyal bilimlerin ilgili alanları ve diğer disiplinlerle ortaklaşa bir eğitimi amaçlar. İşletme bölümü lisans programı, öğrencilerin yeteneklerini keşfederek ülke ve iş hayatının kalkınması amacıyla bunları kullanmasını hedefler. Öğrencilerin sosyal yönden gelişimini destekleyerek etkili iletişim becerileriyle yenilikçi ve girişimci olarak iş hayatında başarılı olmalarını öncelikli amaçları arasında tutar. İşletme bölümü yenilikçi ve rekabetçi bir anlayışla, esnek bir yönetimle bölüm mezunlarının bölge ve dünya ile entegre bir şekilde donanımlı olarak lisansüstü çalışmalarını destekler.

Kabul ve Kayıt Koşulları: - İşletme Bölümüne kayıt yaptırmak isteyen öğrencinin üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen sınavları başarmış olması şarttır. - Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuruda bulunması gerekir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. - Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler işletme bölümünde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiyede örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formel ve non- formel ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Selçuk Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Mezuniyet Şartları: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için o programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. (2) Öğrencinin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki sınavın son günüdür. Ancak, bu tarihe kadar tek ders, staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi/tezi, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler tek ders sınavında başarılı olduğu veya bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Mezuniyetleri bir sonraki akademik yarıyıla taşan öğrenciler ise, o yarıyılın da katkı payını veya ikinci öğretim ücretini öderler. Ancak tek ders sınavında başarılı olan öğrenciden o yarıyılın harcı alınmaz.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Bu konu ile ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formatında açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için ders planı bölümündeki ilgili derse bakınız.

İstihdam Olanakları: Mezunlar,kamu ve özel sektör kuruluşlarında müfettişlik,hesap uzmanlığı,kontrolörlük,yöneticilik vb. görevler yanında işletmelerin çeşitli departmanlarında meslek elemanı ve yönetici olarak çalışma imkanına sahiptirler. Bağımsız iş kurabilme nitelikleri kazanan bölüm mezunlarının serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak da çalışmaları mümkündür.

Üst Derece Programlara Geçiş: Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci İşletme bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilirler.