İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Muhasebe,finans,üretim,pazarlama ve insan kaynakları alanlarında gerekli bilgilere yeterli düzeyde sahip olur.
P.Ç.2 Muhasebe,finans,üretim,pazarlama ve yönetim fonksiyonlarından görev aldığı konularda ekip çalışması yapar ve ekibi ile bilgilerini paylaşır.
P.Ç.3 İşletmenin muhasebe,finans,üretim,pazarlama,yönetim fonksiyonlarından görev aldığı konularda sorunları tanımlar,analiz eder ve çözüm yolları sunar.
P.Ç.4 Muhasebe,finans,üretim,pazarlama ve yönetim fonksiyonlarından görev aldığı konularda bilgi teknolojilerini kullanır.
P.Ç.5 İnsan kaynaklarını yönetir, insan ilişkilerini analiz eder.
P.Ç.6 Finansman ve ekonomi bilgisini kullanarak yatırım projelerini hazırlar ve analiz eder.
P.Ç.7 İşletmelerin üretim planlarını yapar ve kontrol eder.
P.Ç.8 Ulusal ve uluslararası pazarlarda uygun strateji, taktik ve teknikleri uygular.
P.Ç.9 Muhasebe ve Mali Müşavirlik yetkinliği kazanır.
P.Ç.10 Temel Hukuk Bilgisini muhasebe, finans, üretim, pazarlama ve yönetim alanlarında kullanır.
P.Ç.11 Temel İstatistik Bilgisini muhasebe,finans,üretim,pazarlama ve yönetim alanlarında kullanır.
P.Ç.12 Temel Psikoloji,Sosyoloji ve Davranış Bilgisini muhasebe,finans,üretim,pazarlama ve yönetim alanlarında kullanır.
P.Ç.13 Ekonomi Kurallarını muhasebe,finans,üretim,pazarlama ve yönetim alanlarında kullanır.