İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   PRINCIPLES OF MARKETING
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 0612508 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili İngilizce
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DR. ÖĞR. ÜYESİ EMEL CELEP
Koordinator E-mail ecelep selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin karmaşık pazarlama çevreleri içinde doğru ve başarılı pazarlama stratejileri geliştirmek ve uygulayabilmek üzere, pazarlama kavram ve teorilerini derinlemesine öğrenmelerini sağlamaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders yüz yüze yöntemi ile verilecektir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 PAZARLAMAYA GİRİŞ Kotler & Armstrong Principles of Marketing, Pearson, 2016
2 ŞİRKET VE PAZARLAMA STRATEJİSİ
3 PAZARLAMA ÇEVRESİ ANALİZİ
4 PAZARLAMA BİLGİSİ YÖNETİMİ Kotler & Armstrong Principles of Marketing, Pearson, 2016
5 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Kotler & Armstrong Principles of Marketing, Pearson, 2016TÜKETİC
6 MÜŞTERİ TEMELLİ PAZARLAMA STRATEJISI Kotler & Armstrong Principles of Marketing, Pearson, 2016
7 ÜRÜN VE MARKA YÖNETİMİ Kotler & Armstrong Principles of Marketing, Pearson, 2016
8 ÜRÜN YAŞAM EĞRİSİ VE YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME Kotler & Armstrong Principles of Marketing, Pearson, 2016
9 FİYATLAMA STRATEJİLERİ Kotler & Armstrong Principles of Marketing, Pearson, 2016
10 PAZARLAMA KANALLARI Kotler & Armstrong Principles of Marketing, Pearson, 2016
11 REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER Kotler & Armstrong Principles of Marketing, Pearson, 2016
12 SATIŞ VE PROMOSYON Kotler & Armstrong Principles of Marketing, Pearson, 2016
13 ONLINE, SOSYAL MEDYA VE MOBİL PAZARLAMA Kotler & Armstrong Principles of Marketing, Pearson, 2016
14 KÜRESEL PAZARLAMA Kotler & Armstrong Principles of Marketing, Pearson, 2016
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : 1 15 1 15
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : 4 10 1 10
Ödev : 1 15 1 15
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 60 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : - -
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : - -
DERSİN AKTS KREDİSİ 0
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Pazarlamanın gelişimi ile ilgili temel kavram ve konuların anlaşılması
D.Ö.Ç. 2 Pazarlamanın değer yaratarak değer kazanmak olduğunun kavranması
D.Ö.Ç. 3 Pazarlama çevresindeki öğelerin detaylı olarak tartışılarak kavranması
D.Ö.Ç. 4 Pazarlama için müşteri bilgisinin değerinin ortaya konması
D.Ö.Ç. 5 Tüketici davranışları ile ilgili temel kavramlarının pazarlama açısından ele alınarak içselleştirilmesi
D.Ö.Ç. 6 Pazar bölümleme, hedef kitle seçimi ve konumlandırma kavramlarının tanımlanması
D.Ö.Ç. 7 Ürün, hizmet ve markalar ile ilgili öğelerin kavranması
D.Ö.Ç. 8 Yeni ürün geliştirme ile ilgili adım ve süreçlerin tartışılması
D.Ö.Ç. 9 Müşteri değeri yaratmak ve kazanmak için fiyatlandırma stratejilerinin tasarlanmasının anlaşılması
D.Ö.Ç. 10 Pazarlama kanallarının tanımlanarak değer yaratma üzerindeki etkilerinin ortaya konması
D.Ö.Ç. 11 Tutundurma etkinliklerinin ve tutundurma karması öğelerinin anlaşılarak, aralarındaki farkların öğrenilmesi
D.Ö.Ç. 12 Rekabet avantajı yaratma kavramının irdelenmesi
D.Ö.Ç. 13 Pazarlamanın sosyal ve etik sorumluluklarının tartışılarak toplum ve işletme açısından değerlendirilmesi
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20