İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   COOMPUTERIZED ACCOUNTING PRACTICES
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 0612414 3 / 3 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili İngilizce
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DR. ÖĞR. ÜYESİ FAHRİ KURŞUNEL
Koordinator E-mail kursunel selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Muhasebe ile ilgili paket programları kullanabilme. Bilgisayar ve Programı seçimini yapabilme becerisi kazandırma. Muhasebe Paket Programları, Entegre/Ticari Muhasebe modüllerinin çalıştırılması ve muhasebe süreci ile ilgili genel teorik bilgilerin uygulamalı olarak verilmesi.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
DERS TEORİK VE UYGULAMALI OLARAK VERİLMEKTEDİR.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Bilgisayar donanım ve işletim sistemlerinin tanıtılması BİLGİSAYARLI MUHASEBE 1-2 Fahri Kurşunel, Mustafa Özkürkçüler
2 Paket programların amaçları ve bu programların muhasebe ve finans konularında kullanımına ilişkin uygulamalar. BİLGİSAYARLI MUHASEBE 1-2 Fahri Kurşunel, Mustafa Özkürkçüler
3 Özel muhasebe paket programlarının tanıtılması ve kullanımı
4 Muhasebe kodlama sistemleri
5 Muhasebe paket programları modülleri
6 Faturalama Modülü ve kullanımı
7 Stok modülü ve kullanımı
8 Ara Sınav
9 Sipariş modeli ve kullanımı
10 Muhasebe modülü ve kullanımı
11 Mizan düzenleme ve sonuç işlemleri
12 Mali tabloların düzenlenmesi
13 Personel modülü ve bordro uygulaması
14 Örnek uygulamaların programda gerçekleştirilmesi
15 Örnek uygulamaların programda gerçekleştirilmesi
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : 1 20 - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : 1 20 - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 1 20 - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 1 40
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 14 3
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Muhasebede kullanılan belgeler, paket programla ilgili bilgi, beceri, kavrama, uygulama, analiz, sentez, yaratıcılık ve değerlendirmeye ilişkin yeterliklere sahip olan, 3
D.Ö.Ç. 2 İşletmeler içinde muhasebe için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kaydetmeyi etkin bir biçimde yapabilen. 3
D.Ö.Ç. 3 Bilgisayar sistemini tanıyan, bilgisayar ile ilgili temel problemlerin çözümüne yönelik öneriler getirebilen ve muhasebe sistemini verimli bir şekilde kullanabilen 3
D.Ö.Ç. 4 Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, bilgisayarlı muhasebe yazılımlarını kullanabilme, bilgi ve becerisi kazanır 3
D.Ö.Ç. 5 Muhasebe ile ilgili paket programları kullanabilme. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20