İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   LAW OF OBLIGATIONS
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 0612312 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili İngilizce
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET AKÇAAL
Koordinator E-mail mehmetakcaal selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET AKÇAAL
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş.Gör. Kemal Erdoğan
Dersin Amacı Uluslararası hukukta yer alan evrensel hukuk prensiplerini öğretmek uluslararası borçlar hukuku ve özellikle sözleşme hukuku hakkında öğrenciyi bilgilendirmek öğrencinin meslek hayatında karşılaşabileceği uluslararası sözleşmeler hakkında çözüm getirmesini sağlamak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Örnek Olay İncelemesi, Problem Çözümü
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Borçlar Hukukuna Giriş ve Borçlar Hukukuna Hâkim Olan İlkeler F. Pollock, The Law of Torts O. Lando/E. CLive/A. Prüm/R. Zİmmerman, Principles of Europian Contract Law.
2 Borçlar Hukukunun Kaynakları ve Borç, Borç İlişkisi ve Edim Kavramları F. Pollock, The Law of Torts O. Lando/E. CLive/A. Prüm/R. Zİmmerman, Principles of Europian Contract Law.
3 Borç İlişkisinin Tarafları F. Pollock, The Law of Torts O. Lando/E. CLive/A. Prüm/R. Zİmmerman, Principles of Europian Contract Law.
4 Borç İlişkisinden Doğan Haklar ve Borç İlişkisinin Yaptırımı F. Pollock, The Law of Torts O. Lando/E. CLive/A. Prüm/R. Zİmmerman, Principles of Europian Contract Law.
5 Edim Yükümlülüğünün Güçlendirilmesi ve Hukukî Olay, Hukukî Fiil, Hukukî İşlem Kavramları F. Pollock, The Law of Torts O. Lando/E. CLive/A. Prüm/R. Zİmmerman, Principles of Europian Contract Law.
6 Hukukî İşlemin Geçerlilik Unsurları ve Hukukî İşlemin Çeşitleri F. Pollock, The Law of Torts O. Lando/E. CLive/A. Prüm/R. Zİmmerman, Principles of Europian Contract Law.
7 Sözleşmelerde Genel İşlem Koşulları F. Pollock, The Law of Torts O. Lando/E. CLive/A. Prüm/R. Zİmmerman, Principles of Europian Contract Law.
8 Sözleşmelerde Şekil, Sözleşmenin Konusu ve Sözleşmenin Yorumlanması F. Pollock, The Law of Torts O. Lando/E. CLive/A. Prüm/R. Zİmmerman, Principles of Europian Contract Law.
9 İrade ile Açıklama Arasında Uygunsuzluk, Temsil ve İspatve Sözleşmenin Yeni Şartlara Uyarlanması F. Pollock, The Law of Torts O. Lando/E. CLive/A. Prüm/R. Zİmmerman, Principles of Europian Contract Law.
10 Haksız Fiil Kavramı ve Kusura Dayanan Sorumluluk F. Pollock, The Law of Torts O. Lando/E. CLive/A. Prüm/R. Zİmmerman, Principles of Europian Contract Law.
11 Ara Sınav
12 Kusura Dayanmayan Sorumluluk ve Haksız Fiil Sorumluluğunun Sonuçları F. Pollock, The Law of Torts O. Lando/E. CLive/A. Prüm/R. Zİmmerman, Principles of Europian Contract Law.
13 Sebepsiz Zenginleşme ve Vekâletsiz İş Görme F. Pollock, The Law of Torts O. Lando/E. CLive/A. Prüm/R. Zİmmerman, Principles of Europian Contract Law.
14 Borç İlişkisinin Hükmü ve Borç İlişkisinin Sona Ermes F. Pollock, The Law of Torts O. Lando/E. CLive/A. Prüm/R. Zİmmerman, Principles of Europian Contract Law.
15 Özel Borç İlişkileri F. Pollock, The Law of Torts O. Lando/E. CLive/A. Prüm/R. Zİmmerman, Principles of Europian Contract Law.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 8 1
Final : 9 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Borçlar hukukuna ilişkin temel kavram ve kurumları özümser. 3
D.Ö.Ç. 2 Borçlar hukukuna ilişkin bilimsel değerlendirmelerden haberdardır 3
D.Ö.Ç. 3 Borçlar hukukuna ilişkin yasal düzenlemelerden ve yargı kararlarından haberdardır 3
D.Ö.Ç. 4 Hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları analiz eder. 3
D.Ö.Ç. 5 Borçlar hukuku alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20