İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   PUBLIC FINANCE
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 0612306 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili İngilizce
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DOÇ. DR. SAVAŞ ÇEVİK
Koordinator E-mail scevik selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Savaş ÇEVİK
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Seyit Taha Ketenci
Dersin Amacı Dersin temel amacı, öğrencilere piyasa ekonomisinde devletin iktisadi gerekçelerini, iktisadi faaliyetlerini ve devlet faaliyetlerinin iktisadi boyutlarını kavratmak burada öğrenilecek analitik araçları güncel kamu politikası sorunlarını ve aternatif kamu politikalarını analiz ederken kullanabilme becerisi kazandırmaktır. Bu amaç hem teorik ve ampirik literatür değerlendirilerek hem de Türkiye uygulaması tartışılarak gerçekleştirilmeye çalışılır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 0 80 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüz yüze anlatım, sınıf tartışmaları, öğrenci ödevlerinin tartışılması
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Kamu Ekonomisi ve Devletin Rolü Connolly ve Munro (1999)
2 Devletin İktisadi Gerekçeleri Connolly ve Munro (1999)
3 Eşitlik ve Etkinlik Connolly ve Munro (1999)
4 Kamusal Mallar Connolly ve Munro (1999)
5 Dışsallıklar Connolly ve Munro (1999)
6 Kamusal Tercihler ve Siyasal Karar Alma Connolly ve Munro (1999)
7 Kamu Bütçesi Connolly ve Munro (1999)
8 Arasınav Connolly ve Munro (1999)
9 Refah Devleti: Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Connolly ve Munro (1999)
10 Refah Devleti: Sağlık, Eğitim ve Sosyal Güvenlik Connolly ve Munro (1999)
11 Vergileme İlkeleri: Adalet ve Etkinlik Connolly ve Munro (1999)
12 Vergileme ve Mükellef Davranışları Connolly ve Munro (1999)
13 Türk Vergi Sistemi Connolly ve Munro (1999)
14 Bütçe Dengesi ve Kamu Borçları Connolly ve Munro (1999)
15 İdareler Arası Mali İlişkiler Connoly ve Munro (1999)
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 10
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 10
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 25
Final : 1 35
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Öğrenciler piyasa sistemi içinde devletin rolünü ve iktisadi gerekçelerini farkeder. 4
D.Ö.Ç. 2 Kamu ekonomisi terminolojisini öğrenir ve kullanabilir 4
D.Ö.Ç. 3 Kamu ekonomisinin analitik araçlarını güncel olaylara uygulayabilir 4
D.Ö.Ç. 4 Toplumsal ihtiyaçların ne türden devlet müdahaleleri gerektireceğini tartışabilir, değerlendirebilir. 3
D.Ö.Ç. 5 Kamu müdahalelerinin etkilerini altrnatifleri ile karşılaştırarak tartışabilir. 3
D.Ö.Ç. 6 Türk kamu maliyesinin sorunlarını değerlendirebilir ve Türkiyede kamu politikalarını tartışabilir. 4
D.Ö.Ç. 7 Türkiye ve uluslararası kamu maliyesi istatistiklerini elde edebilir ve analizlerinde kullanabilir. 4
D.Ö.Ç. 8 Türkiye örneğinde siyasal karar alma sistemini ve başarısızlıkları değerlendirebilir. 3
D.Ö.Ç. 9 Devletin, kamusal hizmetlerin üretilmesi ile ilgili organizasyon ve kurumsal yapısını anlar ve değerlendirebilir. 4
D.Ö.Ç. 10 Kamu ekonomisi ile ilgili teorik yaklaşımlarla ampirik bulguları sentezleyebilir, kendi görüşlerini bu çerçevede gerekçelendirebilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20