İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   MANAGEMENT and ORGANIZATION-I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 0612302 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili İngilizce
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DR. ÖĞR. ÜYESİ BURCU DOĞANALP
Koordinator E-mail burcudoganalp selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öğrencilerin yönetsel beceriler sağlamalarına ve bu becerilerini geliştirmelerine, yönetsel yapıyı bütüncül olarak değerlendirebilmelerine yönelik gereksinim duyacakları bilgilerin aktarılması, söz konusu bilgiler üzerinden yapılacak analizlerle disipliner ilişki kurabilmelerinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Öğretim elemanı anlatımı, sınıf içi tartışmaları, sunum ödevleri ve uygulama ödevleri
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Yöneticiler ve Yönetim Robbins, Stephen P., Decenzo, David A. and Coulter, Mary (2013). Fundamentals of Management: Essential Concepts and Applications (8th Edition). New Jersey: Prentice Hall.
2 Yönetimin Evrenselliği ve Yönetimi Şekillendiren Unsurlar Robbins, Stephen P., Decenzo, David A. and Coulter, Mary (2013). Fundamentals of Management: Essential Concepts and Applications (8th Edition). New Jersey: Prentice Hall.
3 Yönetimin Geçmişine Kısa Bir Bakış: Klasik Yönetim Kuramı Robbins, Stephen P., Decenzo, David A. and Coulter, Mary (2013). Fundamentals of Management: Essential Concepts and Applications (8th Edition). New Jersey: Prentice Hall.
4 Yönetimin Geçmişine Kısa Bir Bakış: Neoklasik Yönetim Kuramı Robbins, Stephen P., Decenzo, David A. and Coulter, Mary (2013). Fundamentals of Management: Essential Concepts and Applications (8th Edition). New Jersey: Prentice Hall.
5 Yönetimin Geçmişine Kısa Bir Bakış: Modern Yönetim Kuramı Robbins, Stephen P., Decenzo, David A. and Coulter, Mary (2013). Fundamentals of Management: Essential Concepts and Applications (8th Edition). New Jersey: Prentice Hall.
6 Dış Çevre ve Yöneticilere Etkileri Robbins, Stephen P., Decenzo, David A. and Coulter, Mary (2013). Fundamentals of Management: Essential Concepts and Applications (8th Edition). New Jersey: Prentice Hall.
7 Örgüt Kültürü Robbins, Stephen P., Decenzo, David A. and Coulter, Mary (2013). Fundamentals of Management: Essential Concepts and Applications (8th Edition). New Jersey: Prentice Hall.
8 Ara Sınav
9 Küreselleşme ve Örgütlere Etkileri Robbins, Stephen P., Decenzo, David A. and Coulter, Mary (2013). Fundamentals of Management: Essential Concepts and Applications (8th Edition). New Jersey: Prentice Hall.
10 Sosyal Sorumluluk ve Etik Robbins, Stephen P., Decenzo, David A. and Coulter, Mary (2013). Fundamentals of Management: Essential Concepts and Applications (8th Edition). New Jersey: Prentice Hall.
11 Karar Vermenin Temelleri Robbins, Stephen P., Decenzo, David A. and Coulter, Mary (2013). Fundamentals of Management: Essential Concepts and Applications (8th Edition). New Jersey: Prentice Hall.
12 Planlamanın Temelleri Robbins, Stephen P., Decenzo, David A. and Coulter, Mary (2013). Fundamentals of Management: Essential Concepts and Applications (8th Edition). New Jersey: Prentice Hall.
13 Örgütsel Yapı ve Tasarım Robbins, Stephen P., Decenzo, David A. and Coulter, Mary (2013). Fundamentals of Management: Essential Concepts and Applications (8th Edition). New Jersey: Prentice Hall.
14 İnsan Kaynaklarını Yönetme: İşgücü Planlaması, Tedariki ve Seçimi Robbins, Stephen P., Decenzo, David A. and Coulter, Mary (2013). Fundamentals of Management: Essential Concepts and Applications (8th Edition). New Jersey: Prentice Hall.
15 İnsan Kaynaklarını Yönetme: Eğitim, Performans Yönetimi ve Ücretlendirme Robbins, Stephen P., Decenzo, David A. and Coulter, Mary (2013). Fundamentals of Management: Essential Concepts and Applications (8th Edition). New Jersey: Prentice Hall.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 4 3
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 7 2
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Yönetim anlayışının tarihsel gelişimini değerlendirebilir ve sorgulayabilir. 4
D.Ö.Ç. 2 Yönetimin dış çevrede yer alan yapılarla etkileşimini çözümleyebilir. 4
D.Ö.Ç. 3 Yönetimi etkileyen tüm unsurları (değişken ve parametre) geniş bir perspektifle görebilir ve değerlendirebilir. 4
D.Ö.Ç. 4 Bir süreç olarak yönetimi kavrayabilir ve irdeleyebilir. 4
D.Ö.Ç. 5 Yönetim teorilerini karşılaştırmalı olarak eleştirel biçimde değerlendirebilir. 4
D.Ö.Ç. 6 Yöneticiliğin ne olduğunu farklı yaklaşımlar bağlamında kavrayabilir. 4
D.Ö.Ç. 7 Günümüz önemli koşulları bağlamında yöneticiliğin zorluklarını sorgulayabilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20