İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı  
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili İngilizce
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Selcen ERDAL
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, hukuk biliminin temel kavramları ve hukukun farklı dalları hakkında öğrencilere bilgi vermektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım-Tartışma, Soru-Cevap
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Toplum Hayatı ve Toplumsal Düzen Kuralları Temel Hukuk Bilgisi, Ankara 2013, Haluk Hadi SÜMER / Ömer ULUKAPI (Editörler).
2 Hukuk Kavramı ve Analizi Temel Hukuk Bilgisi, Ankara 2013, Haluk Hadi SÜMER / Ömer ULUKAPI (Editörler).
3 Hukukun Kaynakları (Yazılı Kaynaklar - Örf ve Adet Hukuku - Yardımcı Kaynaklar) Temel Hukuk Bilgisi, Ankara 2013, Haluk Hadi SÜMER / Ömer ULUKAPI (Editörler).
4 Hukuk Kurallarının Uygulanması (Nitelik Bakımından - Anlam Bakımından - Yer ve Zaman Bakımından) Temel Hukuk Bilgisi, Ankara 2013, Haluk Hadi SÜMER / Ömer ULUKAPI (Editörler).
5 Pozitif Hukukun Bölümleri (Kamu Hukuku - Özel Hukuk ayrımı) Temel Hukuk Bilgisi, Ankara 2013, Haluk Hadi SÜMER / Ömer ULUKAPI (Editörler).
6 Kamu Hukukunun Alt Dalları (Anayasa Hukuku - Genel Kamu Hukuku - İdare Hukuku) Temel Hukuk Bilgisi, Ankara 2013, Haluk Hadi SÜMER / Ömer ULUKAPI (Editörler).
7 Ceza Hukuku - Devletler Genel Hukuku - Vergi Hukuku - Sosyal Güvenlik Hukuku Temel Hukuk Bilgisi, Ankara 2013, Haluk Hadi SÜMER / Ömer ULUKAPI (Editörler).
8 Özel Hukukun Alt Dalları (Medeni Hukuk - Ticaret Hukuku - Devletler Özel Hukuku) Temel Hukuk Bilgisi, Ankara 2013, Haluk Hadi SÜMER / Ömer ULUKAPI (Editörler).
9 Ara Sınav
10 Karma Nitelikli Hukuk Dalları (Medeni Usul Hukuku - İcra ve İflas Hukuku - İş Hukuku) Temel Hukuk Bilgisi, Ankara 2013, Haluk Hadi SÜMER / Ömer ULUKAPI (Editörler).
11 Yargılama Hukuku (Anayasa Yargısı - İdari Yargı ve Vergi Yargısı - Ceza Yargısı) Temel Hukuk Bilgisi, Ankara 2013, Haluk Hadi SÜMER / Ömer ULUKAPI (Editörler).
12 Hak Kavramı ve Hakka İlişkin Genel Esaslar Temel Hukuk Bilgisi, Ankara 2013, Haluk Hadi SÜMER / Ömer ULUKAPI (Editörler).
13 Hakların Kazanılması ve Kaybedilmesi Temel Hukuk Bilgisi, Ankara 2013, Haluk Hadi SÜMER / Ömer ULUKAPI (Editörler).
14 Hakların Kazanılmasında İyiniyetin Korunması İlkesi - Hakların Kullanılmasında ve Borçların Yerine Getirilmesinde Dürüstlük İlkesi Temel Hukuk Bilgisi, Ankara 2013, Haluk Hadi SÜMER / Ömer ULUKAPI (Editörler).
15 Final
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   40 - - -
Final   - - 60 -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 10 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : 10 2
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 25
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Hukuk alanında temel kavram ve konuların öğrenilmesini sağlar. 3
D.Ö.Ç. 2 Hak, adalet, özgürlük gibi kavramlar hakkında bilgi sahibi olunur. 3
D.Ö.Ç. 3 Kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı öğrenilir, bunların alt dalları hakkında bilgi sahibi olunur. 3
D.Ö.Ç. 4 Hakların kazanılması ve korunması yollarının öğrenilmesini sağlar. 3
D.Ö.Ç. 5 Yargı teşkilatı hakkında bilgi sahibi olunur, adli ve idari yargı mekanizmalarının işleyişi öğrenilir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20