İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   BEHAVIOURAL SCIENCE
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 0612110 3 / 0 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili İngilizce
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DR. ÖĞR. ÜYESİ MELİS ATTAR
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Davranış Bilimlerinin ne olduğunun, insan davranışlarının temelinde yatan nedenlerin ve tutum,duygu-duygu durumlar, değerler,algı ve kişilik ile davranış kavramlarının ilişkisinin ortaya konulması.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Öğretim elemanı anlatımı, sınıf içi tartışmaları, sunum ödevleri ve uygulama ödevleri
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Davranış Bilimlerine Giriş Robbins, Stephen P. and Judge, Timothy A. (2011). Organizational Behavior (14th Edition). Boston: Prentice Hall.
2 Yönetici, Rolleri ve Yetenekleri Robbins, Stephen P. and Judge, Timothy A. (2011). Organizational Behavior (14th Edition). Boston: Prentice Hall.
3 Tutum Robbins, Stephen P. and Judge, Timothy A. (2011). Organizational Behavior (14th Edition). Boston: Prentice Hall.
4 İş Tatmini Robbins, Stephen P. and Judge, Timothy A. (2011). Organizational Behavior (14th Edition). Boston: Prentice Hall.
5 Duygular ve Duygu Durumlar Robbins, Stephen P. and Judge, Timothy A. (2011). Organizational Behavior (14th Edition). Boston: Prentice Hall.
6 Kişilik Robbins, Stephen P. and Judge, Timothy A. (2011). Organizational Behavior (14th Edition). Boston: Prentice Hall.
7 Algı Robbins, Stephen P. and Judge, Timothy A. (2011). Organizational Behavior (14th Edition). Boston: Prentice Hall.
8 Vize Haftası
9 Motivasyonun Temelleri: İçerik Kuramları Robbins, Stephen P. and Judge, Timothy A. (2011). Organizational Behavior (14th Edition). Boston: Prentice Hall.
10 Motivasyonun Temelleri: Süreç Kuramları Robbins, Stephen P. and Judge, Timothy A. (2011). Organizational Behavior (14th Edition). Boston: Prentice Hall.
11 İşyerinde Motive Eden Uygulamalar Robbins, Stephen P. and Judge, Timothy A. (2011). Organizational Behavior (14th Edition). Boston: Prentice Hall.
12 İletişim Robbins, Stephen P. and Judge, Timothy A. (2011). Organizational Behavior (14th Edition). Boston: Prentice Hall.
13 Liderlik Robbins, Stephen P. and Judge, Timothy A. (2011). Organizational Behavior (14th Edition). Boston: Prentice Hall.
14 Çatışma Robbins, Stephen P. and Judge, Timothy A. (2011). Organizational Behavior (14th Edition). Boston: Prentice Hall.
15 Grup Davranışı Robbins, Stephen P. and Judge, Timothy A. (2011). Organizational Behavior (14th Edition). Boston: Prentice Hall.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 3 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 2
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : - -
DERSİN AKTS KREDİSİ 1
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 İleride yönetici konumunda yer alabilecek öğrencilerimizde yöneticiye bağlı çalışanların iş davranışları ve bunların altında yatan nedenler konusunda oluşacak farkındalık 4
D.Ö.Ç. 2 Davranış konusunda elde edilen farkındalıkla beraber çalışma ve işbirliği yapma yeteneğinin gelişmesi 4
D.Ö.Ç. 3 Davranış konusunda elde edilen farkındalıkla işletme içi kişiler ya da gruplar arasında çıkan çatışmaları çözümlemede tanımlama, analiz etme ve çözüm yolu sunma becerilerinin gelişmesi 4
D.Ö.Ç. 4 İnsan davranışını daha iyi anlayarak insan kaynaklarını yönetme becerisi kazanma 4
D.Ö.Ç. 5 Davranışla ilişkili temel psikolojik bilgilerin edinilmesi 4
D.Ö.Ç. 6 Dersin dili ingilizce olduğu için ingilizceyi yönetim alanında kullanabilme yeteneğinin edinilmesi 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20