İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   INT.TO BUSINESS ADMINISTRATION-I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 0612102 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili İngilizce
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DR. ÖĞR. ÜYESİ MELİS ATTAR
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, İşletme Bölümü birinci sınıf öğrencilerine iş dünyası ve işletmelerin günümüzün global ve çağdaş toplumundaki rolü hakkında bilgiler vermektir. Öğrencilerin iş dünyası, işletmelerin operasyonları ve işletme fonksiyonları hakkında bilgi kazanmaları amaçlanmaktadır. Bu ders ayrıca, İşletme Bölümünde ilerleyen dönemlerde verilecek olan dersler için de alt yapı oluşturmayı amaçlamaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İşletmecilik ile ilgili temel kavramlar Çağdaş İşletme, 14. Basım, Louis E. Boone ve David L. Kurtz, 2011, John Wiley & Sons
2 İşletmeciliğin değişen yapısı Çağdaş İşletme, 14. Basım, Louis E. Boone ve David L. Kurtz, 2011, John Wiley & Sons
3 İşletmelerdeki etik sorunlar Çağdaş İşletme, 14. Basım, Louis E. Boone ve David L. Kurtz, 2011, John Wiley & Sons
4 Sosyal sorumluluk Çağdaş İşletme, 14. Basım, Louis E. Boone ve David L. Kurtz, 2011, John Wiley & Sons
5 Çağdaş işletmelerdeki ekonomik zorluklar Çağdaş İşletme, 14. Basım, Louis E. Boone ve David L. Kurtz, 2011, John Wiley & Sons
6 Uluslararası işletmecilik Çağdaş İşletme, 14. Basım, Louis E. Boone ve David L. Kurtz, 2011, John Wiley & Sons
7 Ulusların ticaret yapma nedenleri ve uluslararası ticaretin önündeki engeller Çağdaş İşletme, 14. Basım, Louis E. Boone ve David L. Kurtz, 2011, John Wiley & Sons
8 Ara Sınav
9 İşletme sahipliği ve örgütü türleri Çağdaş İşletme, 14. Basım, Louis E. Boone ve David L. Kurtz, 2011, John Wiley & Sons
10 Küçük işletmeler ve ekonomilerdeki önemi Çağdaş İşletme, 14. Basım, Louis E. Boone ve David L. Kurtz, 2011, John Wiley & Sons
11 Türkiye'de KOBİ'ler Çağdaş İşletme, 14. Basım, Louis E. Boone ve David L. Kurtz, 2011, John Wiley & Sons
12 İş planları ve iş modellerinin küçük işletmeler açısından önemi Çağdaş İşletme, 14. Basım, Louis E. Boone ve David L. Kurtz, 2011, John Wiley & Sons
13 Girişimcilik kavramı ve girişimci türleri Çağdaş İşletme, 14. Basım, Louis E. Boone ve David L. Kurtz, 2011, John Wiley & Sons
14 Girişimci olma nedenleri, girişimcilerin özellikleri ve başarı nedenleri Çağdaş İşletme, 14. Basım, Louis E. Boone ve David L. Kurtz, 2011, John Wiley & Sons
15 İşletmecilikle ilgili güncel konular Çağdaş İşletme, 14. Basım, Louis E. Boone ve David L. Kurtz, 2011, John Wiley & Sons
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   - -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 10
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 İşletme ile ilgili temel kavramları tanıtır 4
D.Ö.Ç. 2 İşletmelerdeki etik ve sosyal konuları ele alır 4
D.Ö.Ç. 3 İşletmelerin uluslararası pazarlardaki rekabetçi gücünü irdeler 4
D.Ö.Ç. 4 İşletme sahipliği ve türlerini tanıtır 4
D.Ö.Ç. 5 İşletmeciliğe ilişkin güncel gelişmeleri öğrencilere aktarır 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20