İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   Modern Pazarlama Stratejileri
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 0603888 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. MUAMMER ZERENLER
Koordinator E-mail zerenler selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Pazarlama, geleneksel pazarlama ve modern pazarlama anlayışı konusunun ayrıntılı bir biçimde tanımlanması, Pazar, pazarlama stratejisi ve politikaları, hedef pazar, pazarlama karması bileşenleri kavramlarının açıklanması amaçlanmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik ve uygulamalı ders anlatımı.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Pazarlamaya Giriş Remzi Altunışık, Şuayip Özdemir, Ömer Torlak, Modern Pazarlama, Değişim Yayınları,2012
2 Pazar ve Pazarlama Çevresi Remzi Altunışık, Şuayip Özdemir, Ömer Torlak, Modern Pazarlama, Değişim Yayınları,2012
3 Tüketici Davranışları Remzi Altunışık, Şuayip Özdemir, Ömer Torlak, Modern Pazarlama, Değişim Yayınları,2012
4 Pazarlama Bilgi Sistemi Remzi Altunışık, Şuayip Özdemir, Ömer Torlak, Modern Pazarlama, Değişim Yayınları,2012
5 Pazarlama Araştırması Remzi Altunışık, Şuayip Özdemir, Ömer Torlak, Modern Pazarlama, Değişim Yayınları,2012
6 Pazar Bölümlendirme Remzi Altunışık, Şuayip Özdemir, Ömer Torlak, Modern Pazarlama, Değişim Yayınları,2012
7 Hedef Pazar Seçimi Remzi Altunışık, Şuayip Özdemir, Ömer Torlak, Modern Pazarlama, Değişim Yayınları,2012
8 Ara sınav
9 Konumlandırma Remzi Altunışık, Şuayip Özdemir, Ömer Torlak, Modern Pazarlama, Değişim Yayınları,2012
10 Ürün Kararları ve Yönetimi Remzi Altunışık, Şuayip Özdemir, Ömer Torlak, Modern Pazarlama, Değişim Yayınları,2012
11 Fiyat ve Fiyatlandırma Remzi Altunışık, Şuayip Özdemir, Ömer Torlak, Modern Pazarlama, Değişim Yayınları,2012
12 Kişisel Satış Remzi Altunışık, Şuayip Özdemir, Ömer Torlak, Modern Pazarlama, Değişim Yayınları,2012
13 Satış Yönetimi Remzi Altunışık, Şuayip Özdemir, Ömer Torlak, Modern Pazarlama, Değişim Yayınları,2012
14 Dağıtım Kanalları ve Dağıtım Politikaları, Remzi Altunışık, Şuayip Özdemir, Ömer Torlak, Modern Pazarlama, Değişim Yayınları,2012
15 Pazarlamada Kontrol ve Sosyal Sorumluluk Remzi Altunışık, Şuayip Özdemir, Ömer Torlak, Modern Pazarlama, Değişim Yayınları,2012
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 30 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 38
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Pazarlama, geleneksel pazarlama ve modern pazarlama anlayışı konularında yeterli düzeyde bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 2 Modern pazarlama yöntemleri ile ilgili görev aldığı alanlarda takım çalışması yapar ve elde etmiş olduğu bilgileri takımı ile paylaşır. 3
D.Ö.Ç. 3 Farklı ve çok sayıdaki modern pazarlama yöntemlerinin çeşitli bölümlerinde meydana gelebilecek sorunları tanımlayarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir. 4
D.Ö.Ç. 4 Modern pazarlama yöntemlerinin uygulanabilmesi için gerekli olan pazarlama araştırması, pazarlama plan ve politikalarının oluşturulmasında bilgi teknolojilerinin nasıl kullanıldığı konusunda bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 5 Modern pazarlama yöntemlerinin uygulanmasından sorumlu insan kaynaklarının yönetilmesi konusunda önemli bilgiler edinir. 3
D.Ö.Ç. 6 Modern pazarlama stratejilerinin uygulanacağı yeni hedef pazarlar için gerekli olan yatırım projelerinin hazırlanması ve analiz edilmesi becerisini kazanır. 3
D.Ö.Ç. 7 Modern pazarlama stratejilerinin uygulanması ile ilgili olarak pazarlama stratejisi, pazarlama politikası ve pazarlama planlarının hazırlanması ve kontrol edilmesi açısından gerekli bilgileri edinmiş olur. 4
D.Ö.Ç. 8 Ulusal ve uluslar arası pazarlarda modern pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi için oluşturulması ve kullanılması gereken strateji, taktik ve tekniklerin uygulanması konusunda bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 9 Modern pazarlama stratejilerinin uygulanması ile ilgili pazarlama yöneticisi ve reklamcılık gibi pazarlama ve tutundurma ile ilgili yetkinlikler kazanır. 4
D.Ö.Ç. 10 Yerel ve uluslar arası pazarlardamodern pazarlama stratejilerinin uygulanması için gerekli olan yasal koşulların sağlanması için edinmiş olduğu hukuk bilgisini kullanır. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20