İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   Mali Analiz Teknikleri ve Örnek Olaylar
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 0603887 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Doç.Dr. Mikail ALTAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş.Gör. Gamze Şekeroğlu
Dersin Amacı Öğrencilere finansal tabloları okuma, analiz etme, yorumlama ve arar verme becerisi kazandırmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Konu anlatımı, sunum, tartışma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Finansal bilgi ve finansal bilgi kullanıcıları Nalan AKDOĞAN, Nejat TENKER, FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
2 Finansal tabloların hazırlanışı ve sunuşu Nalan AKDOĞAN, Nejat TENKER, FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
3 Finansal tabloların sınırları Nalan AKDOĞAN, Nejat TENKER, FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
4 Finansal analiz ile ilgili temel kavramlar ve analiz türleri Nalan AKDOĞAN, Nejat TENKER, FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
5 Finansal analizin amaçları Nalan AKDOĞAN, Nejat TENKER, FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
6 Dikey analiz ve örnek uygulama Nalan AKDOĞAN, Nejat TENKER, FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
7 Yatay analiz ve örnek uygulama Nalan AKDOĞAN, Nejat TENKER, FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
8 Ara sınav haftası
9 Oran analizi ve örnek uygulama Nalan AKDOĞAN, Nejat TENKER, FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
10 Oran analizi ve örnek uygulama Nalan AKDOĞAN, Nejat TENKER, FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
11 Finansal analiz Nalan AKDOĞAN, Nejat TENKER, FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
12 Kredi analizi Nalan AKDOĞAN, Nejat TENKER, FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
13 Örnek olay çözümü Nalan AKDOĞAN, Nejat TENKER, FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
14 Örnek olay incelemesi Nalan AKDOĞAN, Nejat TENKER, FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
15 Örnek olay yorumlaması Nalan AKDOĞAN, Nejat TENKER, FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 10 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : 3 2
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : 3 2
Projeler : - -
Ödev : 5 4
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1) Finansal bilgilerin kullanımını öğrenir 4
D.Ö.Ç. 2 2) Finansal tabloların hazırlanışını öğrenir 4
D.Ö.Ç. 3 3) Finansal analizin niçin ve ne zaman yapılması gerektiğini bilir 4
D.Ö.Ç. 4 4) Mali tabloları uygun analiz tekniği/teknikleri kullanarak analiz eder 4
D.Ö.Ç. 5 5) Kredi analizi yapma becerisi kazanır 4
D.Ö.Ç. 6 6) Firma denetleme becerisi kazanır 4
D.Ö.Ç. 7 7) Finansal tabloları anlama, yorumlama ve analiz etme becerisi kazanır 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20