İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   Maliye Politikası
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 0603871 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DOÇ. DR. HAKAN ACET
Koordinator E-mail hakanacet selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç.Dr.Hakan ACET
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Ayşen EDİRNELİGİL
Dersin Amacı Maliye politikası ile ilgili temel kavramları ve uygulamaları öğretmek
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 0 70 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Maliye Politikasının ortaya çıkışı ve Amaçları Maliye Politikası, Abuzer Pınar
2 Maliye Politikasının Araçları Maliye Politikası, Abuzer Pınar
3 Kamu Ekonomik Faaliyetleri ve Vergi Yükü Maliye Politikası, Abuzer Pınar
4 Maliye Politikasına İlişkin İktisadi Görüşler Maliye Politikası, Abuzer Pınar
5 Maliye Politikası ve Milli Gelir Dengesi Maliye Politikası, Abuzer Pınar
6 Ekonomik İstikrarın sağlanmasında Para ve Maliye Politikası Maliye Politikası, Abuzer Pınar
7 Maliye Politikası uygulamasında yöntemler Maliye Politikası, Abuzer Pınar
8 ARA SINAV
9 Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası Maliye Politikası, Abuzer Pınar
10 Durgunlukla Mücadelede Maliye politikası Maliye Politikası, Abuzer Pınar
11 Stagflasyonla Mücadelede Maliye Politikası Maliye Politikası, Abuzer Pınar
12 Maliye Politikası ve Gelir Dağılımı Maliye Politikası, Abuzer Pınar
13 Ekonomik Büyüme ve kalkınmayı Sağlamada Maliye Politikası Maliye Politikası, Abuzer Pınar
14 Türkiye´de Ekonomik İstikrar ve Maliye Politikası Maliye Politikası, Abuzer Pınar
15 Genel değerlendirme Maliye Politikası, Abuzer Pınar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 40
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Maliye politikası ile ilgili kavramsal çerçeveyi kavrar. 4
D.Ö.Ç. 2 Maliye politikasının amaclarını kavrar. 4
D.Ö.Ç. 3 Maliye politikasının araçlarını kavrar 4
D.Ö.Ç. 4 Maliye politikası araçlarının makroekonomik istikrarı temin etmedeki işlevini irdeler. 4
D.Ö.Ç. 5 Maliye politikasının büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşmadaki rolünü kavrar. 4
D.Ö.Ç. 6 Maliye politikasının gelir dağılımını etkilemede rolünü kavrar. 4
D.Ö.Ç. 7 Maliye politikasının kısıtlarını kavrar ve para politikası ile karşılaştırır. 4
D.Ö.Ç. 8 Ekonomik gelişmelerde maliye politikasının etkisini ayırt eder. 4
D.Ö.Ç. 9 Ekonomik kurum ve kuruluşların ve çevresel faktörlerin maliye politikası başarısındaki önemini kavrar. 4
D.Ö.Ç. 10 Maliye politikasının emek piyasası ve sermaye piyasası ile ilişkisini kurar. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20