İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   Halkla İlişkiler
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 0603867 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. RIFAT İRAZ
Koordinator E-mail rifat selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Halkla İlişkiler Dersi, yaratıcı ve çok yönlü bir şekilde düşünebilen, mesleki etik değerleri gözeten, sosyal konularda farkındalık yaratabilen, iletişim sektörünün gerektirdiği yeteneklere sahip ve buna bağlı olarak sektörde yaratıcı ve stratejik çözümler üretebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Ödev
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş Zeyyat SABUNCUOĞLU, İşletmelerde Halkla İlişkiler, Alfa Aktüel Yayıncılık, İstanbul, 2006.
2 Halkla İlişkilerin Tanımı, Önemi, Tarihsel Gelişimi Zeyyat SABUNCUOĞLU, İşletmelerde Halkla İlişkiler, Alfa Aktüel Yayıncılık, İstanbul, 2006.
3 Halkla İlişkilere Yakın Kavramlar Zeyyat SABUNCUOĞLU, İşletmelerde Halkla İlişkiler, Alfa Aktüel Yayıncılık, İstanbul, 2006.
4 Halkla İlişkilerde Amaçlar ve Temel İlkeler Zeyyat SABUNCUOĞLU, İşletmelerde Halkla İlişkiler, Alfa Aktüel Yayıncılık, İstanbul, 2006.
5 Halkla İlişkilerin Örgütlenmesi Zeyyat SABUNCUOĞLU, İşletmelerde Halkla İlişkiler, Alfa Aktüel Yayıncılık, İstanbul, 2006.
6 Halkla İlişkiler Yönetimi Zeyyat SABUNCUOĞLU, İşletmelerde Halkla İlişkiler, Alfa Aktüel Yayıncılık, İstanbul, 2006.
7 Halkla İlişkiler Politikasında Hedef Kitle Zeyyat SABUNCUOĞLU, İşletmelerde Halkla İlişkiler, Alfa Aktüel Yayıncılık, İstanbul, 2006.
8 Arasınav
9 Halkla İlişkilerde Kullanılan İletişim Araçları Zeyyat SABUNCUOĞLU, İşletmelerde Halkla İlişkiler, Alfa Aktüel Yayıncılık, İstanbul, 2006.
10 Halkla İlişkilerde Etkin Sunuş Teknikleri Zeyyat SABUNCUOĞLU, İşletmelerde Halkla İlişkiler, Alfa Aktüel Yayıncılık, İstanbul, 2006.
11 Kriz Döneminde Halkla İlişkiler Zeyyat SABUNCUOĞLU, İşletmelerde Halkla İlişkiler, Alfa Aktüel Yayıncılık, İstanbul, 2006.
12 Halkla İlişkilerin Geleceği Zeyyat SABUNCUOĞLU, İşletmelerde Halkla İlişkiler, Alfa Aktüel Yayıncılık, İstanbul, 2006.
13 Örnek Uygulamalar Zeyyat SABUNCUOĞLU, İşletmelerde Halkla İlişkiler, Alfa Aktüel Yayıncılık, İstanbul, 2006.
14 Örnek Uygulamalar Zeyyat SABUNCUOĞLU, İşletmelerde Halkla İlişkiler, Alfa Aktüel Yayıncılık, İstanbul, 2006.
15 Örnek Uygulamalar Zeyyat SABUNCUOĞLU, İşletmelerde Halkla İlişkiler, Alfa Aktüel Yayıncılık, İstanbul, 2006.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : 3 3
Projeler : - -
Ödev : 2 3
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Halkla İlişkiler alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek. 4
D.Ö.Ç. 2 Halkla İlişkiler alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek 4
D.Ö.Ç. 3 Halkla İlişkiler alanında içerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek. 4
D.Ö.Ç. 4 Halkla İlişkiler alanına ilişkin proje üretirken, analiz ederken, mesleki etik değerleri ve kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerini göz önünde tutabilmek. 4
D.Ö.Ç. 5 Halkla İlişkiler alanında karşılaşılan iletişim problemlerine yönelik çözüm geliştirirken farklı disiplinlerle farklı parametreler kullanabilmek, sorunların çözümünde bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek. 4
D.Ö.Ç. 6 Halkla İlişkiler alanında sektör uygulamalarını eleştirel bakışla değerlendirebilmek, iletişim ihtiyacına yönelik orijinal fikir geliştirebilmek, ihtiyaç ve yaratıcılık ilişkisini kurabilmek. 4
D.Ö.Ç. 7 Halkla İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri yakından takip edebilmek, alanın temel dinamiklerindeki süreklilikleri ve değişiklikleri tespit edebilmek. 4
D.Ö.Ç. 8 Halkla İlişkiler alanında araştırmanın önemini kavramak, bilgiye ulaşma yollarını bilmek, verileri değerlendirebilmek, araştırma yöntem ve uygulamalarına hakim olmak, ilgili araçları kullanabilmek 4
D.Ö.Ç. 9 Halkla İlişkiler alanında düşünceyi imgeye tecrübe ederek, kendisini iyi ifade edebilmek, etkin sunumlar yapabilmek, sosyal davranış kurallarına uygun davranabilmek 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20