İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   Küresel İşletmecilik
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 0603855 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DOÇ. DR. VURAL ÇAĞLIYAN
Koordinator E-mail vcagliyan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı İşletmecilik faaliyetleri ulusal ölçekten çıkarak önce uluslar arası ve dolayısı ile küresel bir ölçeğe sıçramıştır. Bunun sonucunda hem akademisyenler hem de uygulamacılar için analiz edilmesi gereken birçok boyut ortaya çıkmıştır. Bu boyutla birlikte küresel bir işletme olmanın uluslararası bir işletme olmaktan farklarının ortaya konularak bu farklılıkların nasıl bir yönetim anlayışı ortaya çıkardığını açıklamak son derece önem arz etmektedir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Küreselleşme ve Küreselleşme Süreci Uluslararası İşletmecilik, Esin Can Mutlu Stratejik Yönetim, Tahir Akgemci
2 Küresel İşletmelerle İlgili Temel Kavramlar Uluslararası İşletmecilik, Esin Can Mutlu Stratejik Yönetim, Tahir Akgemci
3 Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Pazarlara Giriş Yöntemleri Uluslararası İşletmecilik, Esin Can Mutlu Stratejik Yönetim, Tahir Akgemci
4 Küresel İşletmelerde Bilgi Kaynakları Uluslararası İşletmecilik, Esin Can Mutlu Stratejik Yönetim, Tahir Akgemci
5 Küreselleşme Sürecinde Türkiyede ve Dünyada Yabancı Sermaye Yatırımları Uluslararası İşletmecilik, Esin Can Mutlu Stratejik Yönetim, Tahir Akgemci
6 Küresel Üretim Yönetimi Uluslararası İşletmecilik, Esin Can Mutlu Stratejik Yönetim, Tahir Akgemci
7 Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi Uluslararası İşletmecilik, Esin Can Mutlu Stratejik Yönetim, Tahir Akgemci
8 Arasınav
9 Küresel İşletmelerin Pazar Seçimleri Uluslararası İşletmecilik, Esin Can Mutlu Stratejik Yönetim, Tahir Akgemci
10 Küresel İşletmelerde Yönetim Uluslararası İşletmecilik, Esin Can Mutlu Stratejik Yönetim, Tahir Akgemci
11 Küresel İşletmeler ve İnovasyon Sistemleri Uluslararası İşletmecilik, Esin Can Mutlu Stratejik Yönetim, Tahir Akgemci
12 Küresel İşletmeler ve Ulusal Kurumlar Uluslararası İşletmecilik, Esin Can Mutlu Stratejik Yönetim, Tahir Akgemci
13 Türkiyede Küresel İşletmeler Uluslararası İşletmecilik, Esin Can Mutlu Stratejik Yönetim, Tahir Akgemci
14 Küresel İşletme Örnekleri Uluslararası İşletmecilik, Esin Can Mutlu Stratejik Yönetim, Tahir Akgemci
15 Genel Değerlendirme Uluslararası İşletmecilik, Esin Can Mutlu Stratejik Yönetim, Tahir Akgemci
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 48
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 30
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Küreselleşme arka planı hakkında bilgi sahibi olma 4
D.Ö.Ç. 2 Küresel işletmelerin pazar seçimlerinin analizi 3
D.Ö.Ç. 3 Küresel işletmecilikteki farklılıkları ve benzerlikleri anlamış olduğunu göstermek için hukuki, politik, ekonomik ve kültürel sistemlerin işletmecilik kararlarını nasıl etkilediğini kavrayabilme. 4
D.Ö.Ç. 4 Küreselleşme kuramları hakkında detaylı bilgi sahibi olma 3
D.Ö.Ç. 5 Gerçek olayları analiz ederek uluslararası işletmelerin anahtar operasyonlarını anlayabilmek için stratejik planlama, insan kaynakları yönetimi, finans yönetimi ve pazarlama yönetimi ile ilgili yönetim problemlerini tartışabilme yeteneği 3
D.Ö.Ç. 6 Küresel işletmecilik çevresinde oluşabilecek gelecek eğilimler tartışabilme yeteneği kazanma 3
D.Ö.Ç. 7 Uluslararası ve Küresel işletmeciliğe bir işletmecilik mantığı ile analizi yeteneği kazanma 4
D.Ö.Ç. 8 Küresel işletmecilik yönetiminin farklı yönlerini yönetmek üzere temel karar verme becerilerini geliştirme 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20