İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   Takım Çalışması Örnek Olayları
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 0603854 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DOÇ. DR. ALİ ŞÜKRÜ ÇETİNKAYA
Koordinator E-mail alisukru outlook.com
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Liderlik perspektifleri ve yaklaşımları ortaya konulması, takım yönetimi ve liderlik rollerinin belirtilmesi amaçlanmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
1)Anlatım, 2)Soru-Cevap, 3)Vaka Analizi, 4)Ders İçinde Bireysel Çalışmalar Yaptırma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Lider Ve Liderlik Tanımı, Liderlik Özellikleri Ve Önemi Zel, Uğur (2012). "Kişilik ve Liderlik." Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
2 Liderliğin Güç Kaynakları Ve Fonksiyonları Zel, Uğur (2012). "Kişilik ve Liderlik." Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
3 Lider-Yönetici Karşılaştırması Ve Örgütlerdeki Rolü Zel, Uğur (2012). "Kişilik ve Liderlik." Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
4 Liderlik Kuramları-Özellikler Kuramı Zel, Uğur (2012). "Kişilik ve Liderlik." Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
5 Davranışsal Liderlik Kuramları Zel, Uğur (2012). "Kişilik ve Liderlik." Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
6 Durumsal Liderlik Kuramları Zel, Uğur (2012). "Kişilik ve Liderlik." Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
7 Çağdaş Liderlik Kuramları Zel, Uğur (2012). "Kişilik ve Liderlik" Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
8 Ara Sınav
9 Birey Davranışının Temelleri Yönetimin Esasları, 8. Basım. (2013). Tercüme Editörü: Öğüt, A. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
10 Grupları Anlama Ve Çalışma Takımlarını Yönetme Yönetimin Esasları, 8. Basım. (2013). Tercüme Editörü: Öğüt, A. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
11 Çalışanların Motive Edilmesi Ve Ödüllendirilmesi Yönetimin Esasları, 8. Basım. (2013). Tercüme Editörü: Öğüt, A. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
12 Örnek Olay Çalışması Yönetimin Esasları, 8. Basım. (2013). Tercüme Editörü: Öğüt, A. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
13 Örnek Olay Çalışması Yönetimin Esasları, 8. Basım. (2013). Tercüme Editörü: Öğüt, A. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
14 Örnek Olay Çalışması
15 Örnek Olay Çalışması
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 10
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 14
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Liderliğin önemini ve örgütteki rollerini kavrayabilir. 4
D.Ö.Ç. 2 Liderlik yaklaşımlarını ve liderlik davranışlarını analiz edebilir. 4
D.Ö.Ç. 3 Liderlikte güncel yaklaşımları öğrenerek iş hayatında karşılaşılan liderlik tarzlarını öğrenebilir. 4
D.Ö.Ç. 4 Örgütteki takımları ve takım oluşum süreçlerini kavrayabilir. 4
D.Ö.Ç. 5 Etkin ve etkin olmayan takım davranışlarını analiz edebilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20