İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   Muhasebe Denetimi
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 0603844 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. MUHAMMET BEZİRCİ
Koordinator E-mail mbezirci selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin amacı muhasebe verilerini kullanan taraflara makul düzeyde güvence sağlamak amacıyla yapılan bağımsız denetim, teftiş ve inceleme müessesisinin denetimdeki yerini, denetim işleminin adımlarını ve sonuçta ulaşılan görüşün rapora bağlayabilmesini sağlamaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüz yüze
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Denetim ve denetçi kavramı, muhasebe denetimi ve denetim mesleğinin tarihi gelişimi, muhasebe denetimi türleri, denetçi türleri KAVAL, Hasan, ?Muhasebe Denetimi?, Gazi Kitabevi, Ankara, 2005
2 Mali tabloların bağımsız denetimini gerektiren faktörler, denetim aşamaları, denetim standartları KAVAL, Hasan, ?Muhasebe Denetimi?, Gazi Kitabevi, Ankara, 2005
3 İç kontrol sisteminin anlamı ve temel unsurları KAVAL, Hasan, ?Muhasebe Denetimi?, Gazi Kitabevi, Ankara, 2005
4 Muhasebe verilerinde hatalar, iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi KAVAL, Hasan, ?Muhasebe Denetimi?, Gazi Kitabevi, Ankara, 2005
5 Denetim delillerinin tanımı, delil türleri, denetim teknikleri KAVAL, Hasan, ?Muhasebe Denetimi?, Gazi Kitabevi, Ankara, 2005
6 Denetim delillerinin kalitesi, denetlenecek birim sayısının tespiti, denetim prosedürleri KAVAL, Hasan, ?Muhasebe Denetimi?, Gazi Kitabevi, Ankara, 2005
7 İstatistiki örneklemenin esası ve üstünlükleri, örnek seçme teknikleri KAVAL, Hasan, ?Muhasebe Denetimi?, Gazi Kitabevi, Ankara, 2005
8 Ara Sınav
9 İstatistiki örnekleme yöntemleri, örnekleme yöntemlerinin genel değerlendirmesi, Uygulama zamanının tespiti, işgücü planlaması KAVAL, Hasan, ?Muhasebe Denetimi?, Gazi Kitabevi, Ankara, 2005
10 Denetim programları, örnek denetim programı KAVAL, Hasan, ?Muhasebe Denetimi?, Gazi Kitabevi, Ankara, 2005
11 Çalışma kağıtlarının tanımı ve yararları, türleri KAVAL, Hasan, ?Muhasebe Denetimi?, Gazi Kitabevi, Ankara, 2005
12 Çalışma kağıtlarının hazırlanması, dosyalanması, mülkiyeti ve gizliliği KAVAL, Hasan, ?Muhasebe Denetimi?, Gazi Kitabevi, Ankara, 2005
13 Raporlama standartları, görüş bildirme ve denetim raporunun düzenlenmesi KAVAL, Hasan, ?Muhasebe Denetimi?, Gazi Kitabevi, Ankara, 2005
14 Özel raporlar, iç kontrol raporu, rapor yazma ilkeleri KAVAL, Hasan, ?Muhasebe Denetimi?, Gazi Kitabevi, Ankara, 2005
15 Değerlendirme KAVAL, Hasan, ?Muhasebe Denetimi?, Gazi Kitabevi, Ankara, 2005
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Muhasebe denetimi ile ilgili olan temel kavramları ve Denetim standartlarını tam anlamıyla kavrar. 4
D.Ö.Ç. 2 Denetimi türlerine ayırarak bunlar arasındaki ilişkiyi gösterir. 4
D.Ö.Ç. 3 Denetim Kanıtları, kanıt toplama teknikleri ile kanıt türlerini kavrar, 4
D.Ö.Ç. 4 Varlık, kaynak ve sonuç hesaplarının denetimini usulüne uygun bir şekilde yapar. 4
D.Ö.Ç. 5 Denetim uygulamaları ile ilgili genel bir değerlendirme sunar. 4
D.Ö.Ç. 6 Kısa ve uzun denetim raporu yazma konusunda uzmanlaşır, adil yargılama kıstaslarını kavrar ve uygular. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20