İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   STRATEJİK YÖNETİM
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 0603801 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. H. SERDAR ÖGE
Koordinator E-mail soge selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof.Dr.H.Serdar ÖĞE
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dersin amacı, işletmelerin geleceğe yönelik olarak izleyeceği yolların tespit edilmesinde yöneticilerin gerçekleştirmesi gereken faaliyetleri açıklamak ve işletmelerin rakiplerine karşı rekabet avantajı elde edebilmesi için kendi iç çevresini ve dış çevresini analiz etme yöntemlerini belirtmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Öğretim elemanının anlatımı ve sınıf içi tartışması
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Stratejik Yönetimin Temel Kavramları Ülgen, Hayri ve Mirze, S. Kadri (2010). İşletmelerde Stratejik Yönetim. İstanbul: Beta Yayınevi.
2 İşletmelerde Strateji Ülgen, Hayri ve Mirze, S. Kadri (2010). İşletmelerde Stratejik Yönetim. İstanbul: Beta Yayınevi.
3 Strateji Geliştirme Süreci ve Strateji Analizi Ülgen, Hayri ve Mirze, S. Kadri (2010). İşletmelerde Stratejik Yönetim. İstanbul: Beta Yayınevi.
4 Hedefler, Yönetimin Öncelikleri ve Değerler Dinçer, Ömer (2013). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. İstanbul: Alfa Yayınları.
5 Dış Çevre Analizi: Fırsat ve Tehditler Ülgen, Hayri ve Mirze, S. Kadri (2010). İşletmelerde Stratejik Yönetim. İstanbul: Beta Yayınevi.
6 İç Çevre Analizi: Üstünlük ve Zayıflıklar Ülgen, Hayri ve Mirze, S. Kadri (2010). İşletmelerde Stratejik Yönetim. İstanbul: Beta Yayınevi.
7 Stratejik Alternatif Analizi ve Strateji Seçimi Ülgen, Hayri ve Mirze, S. Kadri (2010). İşletmelerde Stratejik Yönetim. İstanbul: Beta Yayınevi.
8 Vize Haftası
9 Strateji Türleri Ülgen, Hayri ve Mirze, S. Kadri (2010). İşletmelerde Stratejik Yönetim. İstanbul: Beta Yayınevi.
10 Stratejik Yönetim Teknikleri Akgemci, Tahir (2008). Stratejik Yönetim. Ankara: Gazi Kitabevi
11 Kriz Dönemlerinde Yönetim Dinçer, Ömer (2013). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. İstanbul: Alfa Yayınları.
12 Küçük İşletmelerde Stratejik Yönetim Akgemci, Tahir (2008). Stratejik Yönetim. Ankara: Gazi Kitabevi
13 Hizmet İşletmelerinde Strateji Geliştirme Akgemci, Tahir (2008). Stratejik Yönetim. Ankara: Gazi Kitabevi
14 Kar Amacı Gütmeyen İşletmelerde Stratejik Yönetim Akgemci, Tahir (2008). Stratejik Yönetim. Ankara: Gazi Kitabevi
15 Stratejik Liderlik Akgemci, Tahir (2008). Stratejik Yönetim. Ankara: Gazi Kitabevi
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 5 6
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 4
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : 4 4
Projeler : - -
Ödev : 5 2
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 8
Final : 1 8
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Rekabet stratejileri, işlevsel stratejiler, genel çevre analizi, rakip analizi, pazar analizi, rekabet analizi, işletme analizi, Swot analizi konularında bilgi edinilmesi 4
D.Ö.Ç. 2 Edinilen analitik beceriyi yönetim fonksiyonunda kullanma ehliyeti kazanma 4
D.Ö.Ç. 3 İnsan kaynakları stratejileri konusunda edinilen farkındalık 4
D.Ö.Ç. 4 Öğrenilen rekabet stratejileri ile rekabet koşullarını analiz etme ve işletme konumlandırmasında edinilen beceri 4
D.Ö.Ç. 5 Üretim stratejilerinin öğrenilmesi yoluyla üretim planlarını hazırlama ve kontrol etme konusunda kazanılan beceri 4
D.Ö.Ç. 6 Öğrenilen tüm analizler çerçevesinde işletmeyi çevresi ve alt bölümleriyle bir bütün olarak görme becerisi kazanma 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20