İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   POTANSİYEL MÜŞTERİ YÖNETİMİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 0603790 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Esen ŞAHİN
Koordinator E-mail eboztas selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Esen ŞAHİN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Ömer AKKAYA , Arş. Gör. Ömer AKKAYA
Dersin Amacı Bilginin ömrünün kısa olduğu, artık müşteri yerine sosyal ağların, reklam yerine müşteri deneyiminin önemli hale geldiği ve rekabetin yoğun yaşandığı günümüz pazarında müşteri tabanını iyi yönetmek, işletmelerin ve markaların rakipleri arasında avantajlı konuma gelebilmesi için önemli bir element haline geldi. İşletmelerin finansal performansını doğrudan etkileyen müşteriyi doğru şekilde yönetirken müşteri deneyiminin belki de ilk defa yaşanmaya başlandığı potansiyel müşterilerin de CRM yaklaşımıyla yönetilmesi gerekmektedir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 0 80 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders, literatür bilgilerinin reel sektör uygulamalarıyla sentezi yapılarak, interaktif bir biçimde yapılır. Şirket uygulamaları ve örnek olaylar dersin tamamlayıcı unsurlarıdır. Öğrencilerin konu ile ilgili görüş ve önerilerini öğrenmeye yönelik stratejiler izlenir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Müşteri kavramı Tekin, M., ve Zerenler, M., (2012). Pazarlama (Birinci Baskı). Konya: Günay Ofset.
2 İç ve dış müşteri kavramları Tekin, M., ve Zerenler, M., (2012). Pazarlama (Birinci Baskı). Konya: Günay Ofset.
3 Değişen müşteri profili Ünüsan, Ç. ve Sezgin, M., (2007). Pazarlama İlkeleri (1. Baskı). İstanbul: LiteraTürk Yayınevi.
4 Müşteri değeri ve müşteri değeri bağlamında müşteri sınıflaması Tekin, M., ve Zerenler, M., (2012). Pazarlama (Birinci Baskı). Konya: Günay Ofset.
5 Müşteri odaklılık, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati Tekin, M., ve Zerenler, M., (2012). Pazarlama (Birinci Baskı). Konya: Günay Ofset.
6 Müşteri ilişkileri yönetimi Odabaşı, Y., (2000). Satışta ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri Yönetimi. İstanbul: Sistem Yayınları.
7 Potansiyel müşteri kavramı Ünüsan, Ç. ve Sezgin, M., (2007). Pazarlama İlkeleri (1. Baskı). İstanbul: LiteraTürk Yayınevi.
8 Ara sınav
9 Potansiyel müşteri yönetimi Ünüsan, Ç. ve Sezgin, M., (2007). Pazarlama İlkeleri (1. Baskı). İstanbul: LiteraTürk Yayınevi.
10 Modern pazarlama yaklaşımları Mucuk, İ., (2010). Pazarlama İlkeleri (18. Basım). İstanbul: Türkmen Kitabevi.
11 Modern pazarlama yaklaşımları çerçevesinde potansiyel müşteri yönetimi Tekin, M., ve Zerenler, M., (2012). Pazarlama (Birinci Baskı). Konya: Günay Ofset.
12 Potansiyel müşteri yönetiminde kullanılan çoklu etkileşim kanalları Tekin, M., ve Zerenler, M., (2012). Pazarlama (Birinci Baskı). Konya: Günay Ofset.
13 Potansiyel müşteri anketleri Tekin, M., ve Zerenler, M., (2012). Pazarlama (Birinci Baskı). Konya: Günay Ofset.
14 Potansiyel müşteri analizi Tekin, M., ve Zerenler, M., (2012). Pazarlama (Birinci Baskı). Konya: Günay Ofset.
15 Potansiyel müşteri yönetiminde otomatik eleme tekniği Tekin, M., ve Zerenler, M., (2012). Pazarlama (Birinci Baskı). Konya: Günay Ofset.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : 3 7
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 20
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 24
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Pazarlama kavramının genel çerçevesinin oluşturulması 3
D.Ö.Ç. 2 Müşteri kavramının farklı boyutlarıyla ele alınması 4
D.Ö.Ç. 3 Günümüz değişen müşteri profilinin çizilmesi 4
D.Ö.Ç. 4 Tarihsel süreçte değişen rekabet önceliklerinin öğrenilmesi 3
D.Ö.Ç. 5 Potansiyel müşteri kavramının tanımlanması 4
D.Ö.Ç. 6 Günümüz modern pazarlama tekniklerinin öğrenilmesi 3
D.Ö.Ç. 7 Modern pazarlama teknikleri içerisinde müşterilerin yeri ve önemi hakkında görüş sahibi olunması 3
D.Ö.Ç. 8 Müşteri ilişkileri yönetiminin öneminin belirtilmesi 4
D.Ö.Ç. 9 Başarılı bir müşteri ilişkileri yönetiminin anahtar özelliklerinin öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 10 Potansiyel müşterilerinin başarılı bir biçimde yönetiminde altın kuralların öğrenilmesi 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20