İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   SATIŞ YÖNETİMİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 0603788 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Muammer ZERENLER
Koordinator E-mail zerenler selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Satış yönetimi dersinin amacı, öğrencilere satış fonksiyonunun temel konularını, pazarlama fonksiyonu içindeki yerini, işletmeler açısından önemini kavratmak, satış politikaları, farklı satış organizasyonları ve yönetim teknikleri konusunda bilgi vermektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik ve uygulamalı ders anlatımı
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Kişisel Satışa Bir Bakış Erdoğan Taşkın, Satış Teknikleri Eğitimi, Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2006.
2 Geçmişten Günümüze Satışçılık Erdoğan Taşkın, Satış Teknikleri Eğitimi, Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2006.
3 Satış Tanımları ve Görevleri Erdoğan Taşkın, Satış Teknikleri Eğitimi, Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2006.
4 Satın Alma Süreci Erdoğan Taşkın, Satış Teknikleri Eğitimi, Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2006.
5 Temel Satışçılık Özellikleri Erdoğan Taşkın, Satış Teknikleri Eğitimi, Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2006.
6 Satış Hazırlık Çalışmaları Erdoğan Taşkın, Satış Teknikleri Eğitimi, Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2006.
7 Kişisel Satış Kuralları Erdoğan Taşkın, Satış Teknikleri Eğitimi, Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2006.
8 Ara Sınav
9 Müşteriyle İletişim Kurmak Erdoğan Taşkın, Satış Teknikleri Eğitimi, Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2006.
10 Kişisel Satışta İkna Etmek Erdoğan Taşkın, Satış Teknikleri Eğitimi, Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2006.
11 Tanzim Teşhir Teknikleri Erdoğan Taşkın, Satış Teknikleri Eğitimi, Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2006.
12 Satışta Yeni Gelişmeler Erdoğan Taşkın, Satış Teknikleri Eğitimi, Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2006.
13 Internet Üzerinden E Satış Erdoğan Taşkın, Satış Teknikleri Eğitimi, Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2006.
14 Uluslararası Satış Erdoğan Taşkın, Satış Teknikleri Eğitimi, Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2006.
15 Kişisel Satışı Değerlendirmek Erdoğan Taşkın, Satış Teknikleri Eğitimi, Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2006.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 25
Final : 1 25
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Satış ve pazarlama fonksiyonları konusunda temel bilgi sahibi olacaklardır. 4
D.Ö.Ç. 2 Satış takımlarının daha etkin ve verimli çalışabilmesi için modern yönetim tekniklerinin nasıl kullanılabileceğini öğreneceklerdir. 4
D.Ö.Ç. 3 Satış strateji ve politikalarının oluşturma ve yönetme bilgisine sahip olacaklardır. 4
D.Ö.Ç. 4 Müşteri ilişkileri yönetiminin önemini anlayarak, işletme stratejilerine dahil edilebilmesi için bilgi teknolojilerinin kullanımı konusunda bilgi sahibi olur. 3
D.Ö.Ç. 5 Satış yönetiminden sorumlu insan kaynaklarının yönetilmesi konusunda önemli bilgiler edinir. 3
D.Ö.Ç. 6 Satış yönetimi ile ilgili çalışmaların yapılacağı yeni pazarlar için gerekli olan yatırım projelerinin hazırlanması ve analiz edilmesi becerisini kazanır. 4
D.Ö.Ç. 7 Satış yönetimi ile ilgili olarak pazarlama stratejisi, pazarlama politikası ve pazarlama planlarının hazırlanması ve kontrol edilmesi açısından gerekli bilgileri edinmiş olur. 4
D.Ö.Ç. 8 Ulusal ve uluslar arası pazarlarda satış yönetimi faaliyetinde bulunulması için oluşturulması ve kullanılması gereken strateji, taktik ve tekniklerin uygulanması konusunda bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 9 Satış yöneticisi ve reklamcılık gibi pazarlama ve tutundurma ile ilgili yetkinlikler kazanır. 4
D.Ö.Ç. 10 Yerel ve uluslar arası pazarlarda satış yönetimi faaliyetinde bulunulması için gerekli olan yasal koşulların sağlanması için edinmiş olduğu hukuk bilgisini kullanır. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20