İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   YÖNETİM SANATI
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 0603785 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. H. SERDAR ÖGE
Koordinator E-mail soge selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
PROF. DR. H. SERDAR ÖGE
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Yönetim ve yöneticilik bir bilim olduğu kadar sanat olma özelliği de taşımaktadır. Yönetsel işlevler yönetimin bilimsel yönünü oluştururken, davranışsal işlevler ise sanatsal yönünü oluşturmaktadır. Yönetim sanatı dersinde yönetimin sanatsal yönüne vurgu yapılarak temsil, liderlik, motivasyon, imaj, iletişim, insan ilişkileri, sorun çözme, karar verme, toplantı, zaman, çatışma gibi davranışsal işlevlerin yönetiminin önemi üzerinde durulacak ve öğrencilere kariyer yaşamlarında çalışacakları kurumlarda etkin ve verimli olmaları yolunda ipuçları sunulacaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, Soru-Cevap,Tartışma,Sunum, Örnek Olay, Bireysel Çalışma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Yönetim ve Yöneticilik Nihat Aytürk, Yönetim Sanatı, Nobel Yayın Dağıtım
2 Personel Yönetimi Nihat Aytürk, Yönetim Sanatı, Nobel Yayın Dağıtım
3 Yöneticilerin Yönetimi Nihat Aytürk, Yönetim Sanatı, Nobel Yayın Dağıtım
4 Örgütlerde Ast-Üst İlişkileri Nihat Aytürk, Yönetim Sanatı, Nobel Yayın Dağıtım
5 İletişim Yönetimi Nihat Aytürk, Yönetim Sanatı, Nobel Yayın Dağıtım
6 İmaj Yönetimi Nihat Aytürk, Yönetim Sanatı, Nobel Yayın Dağıtım
7 Toplantı Yönetimi Nihat Aytürk, Yönetim Sanatı, Nobel Yayın Dağıtım
8 ARA SINAV
9 Zaman Yönetimi Nihat Aytürk, Yönetim Sanatı, Nobel Yayın Dağıtım
10 Sorun Çözme Yönetimi Nihat Aytürk, Yönetim Sanatı, Nobel Yayın Dağıtım
11 Karar Verme Yönetimi Nihat Aytürk, Yönetim Sanatı, Nobel Yayın Dağıtım
12 Ekip Yönetimi Nihat Aytürk, Yönetim Sanatı, Nobel Yayın Dağıtım
13 Çatışma Yönetimi Nihat Aytürk, Yönetim Sanatı, Nobel Yayın Dağıtım
14 Başarı Yönetimi Nihat Aytürk, Yönetim Sanatı, Nobel Yayın Dağıtım
15 Yükselme Yönetimi Nihat Aytürk, Yönetim Sanatı, Nobel Yayın Dağıtım
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 1 10
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 10
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 18
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 30
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Yönetimin sanatsal yönü hakkında bilgi sahibi olunur. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Örgütlerde lider ve yönetici arasındaki farkları analiz edebilir. 4
D.Ö.Ç. 3 3. Örgütlerde ast-üst ilişkileri hakkında bilgi sahibi olunur 4
D.Ö.Ç. 4 4. Ast-üst ilişkilerinde protokol kurallarını öğrenerek kariyer yaşamında uygulayabilir. 3
D.Ö.Ç. 5 5. İmaj yönetimi, çatışma yönetimi, toplantı yönetimi, iletişim yönetimi, zaman yönetimi, sorun çözme ve karar verme yönetimi, ekip yönetimi, başarı ve yükselme yönetimi alanlarında yetkinlik kazanır. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20