İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 0603784 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. H.Serdar ÖGE
Koordinator E-mail soge selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Dersi, geleneksel İnsan Kaynakları Yönetiminden farklı olarak İK fonksiyonlarına günümüzün ve geleceğin bakış açısıyla yeniden şekil vermektedir.İK Planlaması,İş analizi ve dizaynı,Kadrolama/Seçme-yerleştirme,Performans yönetimi-ödül yönetimi,Eğitim yönetimi,Yetenek yönetimi-kariyer gelişimi,İK pazarlaması ve sosyal medya,Ücret yönetimi, teşvikler,diğer kazançlar,Çalışma yaşamı iş ilişkileri,İşçi sağlığı ve iş güvenliği,Uluslararası İK yönetimi,İK bilgi sistemleri gibi güncel konularla İnsan Kaynaklarını Stratejik açıdan değerlendirmektedir.Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Dersi öğrencilere kariyer yaşamlarının her evresinde yol gösterecek, günümüzün ve geleceğin rekabet ortamında nasıl bir insan kaynağı olmaları gerektiği yönünde bilgilendirecektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, Soru-cevap, Tartışma, Grup çalışması, Örnek olay incelemesi
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Şimşek M.Şerif, Öge H.Serdar. (2012). İnsan Kaynakları Yönetimi. 4. Baskı. Eğitim Kitabevi, Konya
2 Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması Şimşek M.Şerif, Öge H.Serdar. (2012). İnsan Kaynakları Yönetimi. 4. Baskı. Eğitim Kitabevi, Konya
3 İnsan Kaynakları Strateji Haritası Şimşek M.Şerif, Öge H.Serdar. (2012). İnsan Kaynakları Yönetimi. 4. Baskı. Eğitim Kitabevi, Konya
4 Stratejik İK Yönetiminin Boyutları ile Konumlandırması Şimşek M.Şerif, Öge H.Serdar. (2012). İnsan Kaynakları Yönetimi. 4. Baskı. Eğitim Kitabevi, Konya
5 İnsan Kaynakları Fonksiyonları Şimşek M.Şerif, Öge H.Serdar. (2012). İnsan Kaynakları Yönetimi. 4. Baskı. Eğitim Kitabevi, Konya
6 Stratejik Performans Yönetimi Şimşek M.Şerif, Öge H.Serdar. (2012). İnsan Kaynakları Yönetimi. 4. Baskı. Eğitim Kitabevi, Konya
7 Eğitim Yönetimi / Eğitim Planlama Süreci / Yetenek Yönetimi Şimşek M.Şerif, Öge H.Serdar. (2012). İnsan Kaynakları Yönetimi. 4. Baskı. Eğitim Kitabevi, Konya
8 ARA SINAV
9 Stratejik Ücret Yönetimi Şimşek M.Şerif, Öge H.Serdar. (2012). İnsan Kaynakları Yönetimi. 4. Baskı. Eğitim Kitabevi, Konya
10 Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Şimşek M.Şerif, Öge H.Serdar. (2012). İnsan Kaynakları Yönetimi. 4. Baskı. Eğitim Kitabevi, Konya
11 Stratejik Kariyer Yönetimi Şimşek M.Şerif, Öge H.Serdar. (2012). İnsan Kaynakları Yönetimi. 4. Baskı. Eğitim Kitabevi, Konya
12 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Şimşek M.Şerif, Öge H.Serdar. (2012). İnsan Kaynakları Yönetimi. 4. Baskı. Eğitim Kitabevi, Konya
13 İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Şimşek M.Şerif, Öge H.Serdar. (2012). İnsan Kaynakları Yönetimi. 4. Baskı. Eğitim Kitabevi, Konya
14 İnsan Kaynaklarında Yeni Eğilimler Şimşek M.Şerif, Öge H.Serdar. (2012). İnsan Kaynakları Yönetimi. 4. Baskı. Eğitim Kitabevi, Konya
15 Konuların genel bir tekrarı Şimşek M.Şerif, Öge H.Serdar. (2012). İnsan Kaynakları Yönetimi. 4. Baskı. Eğitim Kitabevi, Konya
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 2 20
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 5
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Stratejik bakış açısıyla günümüzün insan kaynakları nitelikleri hakkında bilgi sahibi olunur. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Uzun dönemli ve geniş kapsamlı insan kaynakları stratejilerini belirlemek ve bu stratejileri uygulamak için planlar, programlar ve taktikler geliştirme konusunda yetkinlik kazandırabilir. 3
D.Ö.Ç. 3 3. Stratejik planları eyleme dönüştürme noktasında bilgi sahibi olunur. 3
D.Ö.Ç. 4 4. Stratejik İK Planlaması ile misyon ve vizyon kavramları yeniden analiz edilir. 4
D.Ö.Ç. 5 5. Performans yönetimi İle bireysel ve örgütsel performans ölçüm yöntemleri kariyer yaşamında uygulamaya konulabilir. 3
D.Ö.Ç. 6 6. Eğitim planlama süreci ile birlikte kariyer yaşamında örgütten beklentilerini belirleyebilir. 4
D.Ö.Ç. 7 7. Çalışan sağlığı ve iş güvenliği hakkında bilgi sahibi olunur ve kişi kendi haklarını öğrenir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20