İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   Liderlikte Örnek Olaylar
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 0603781 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Lider davranışlarının incelenerek liderlik modellerinin uygulamadaki etkinliğini kavrama, liderlik kuramlarını inceleyerek etkin liderlik modelleri geliştirme ve ihtiyaç duyulan liderlik modelini nedenleriyle analiz edebilmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
1)Anlatım, 2)Soru-Cevap, 3)Vaka Analizi, 4)Ders İçinde Bireysel Çalışmalar Yaptırma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Lider ve liderlik tanımı, liderlik özellikleri ve önemi Zel, Uğur. "Kişilik ve liderlik." Nobel Yayın Dağıtım, Ankara (2012)
2 Liderliğin güç kaynakları ve fonksiyonları Zel, Uğur. "Kişilik ve liderlik." Nobel Yayın Dağıtım, Ankara (2012)
3 Lider-yönetici karşılaştırması ve örgütlerdeki rolü Zel, Uğur. "Kişilik ve liderlik." Nobel Yayın Dağıtım, Ankara (2012)
4 Liderlik kuramları-özellikler kuramı Zel, Uğur. "Kişilik ve liderlik." Nobel Yayın Dağıtım, Ankara (2012)
5 Davranışsal liderlik kuramları Zel, Uğur. "Kişilik ve liderlik." Nobel Yayın Dağıtım, Ankara (2012)
6 Durumsallık kuramları Zel, Uğur. "Kişilik ve liderlik." Nobel Yayın Dağıtım, Ankara (2012)
7 Liderlik modelleri Zel, Uğur. "Kişilik ve liderlik." Nobel Yayın Dağıtım, Ankara (2012)
8 Ara sınav
9 Dönüştürücü liderlik Zel, Uğur. "Kişilik ve liderlik." Nobel Yayın Dağıtım, Ankara (2012)
10 Vizyoner liderlik Zel, Uğur. "Kişilik ve liderlik." Nobel Yayın Dağıtım, Ankara (2012)
11 Karizmatik liderlik Zel, Uğur. "Kişilik ve liderlik." Nobel Yayın Dağıtım, Ankara (2012)
12 Stratejik lider Zel, Uğur. "Kişilik ve liderlik." Nobel Yayın Dağıtım, Ankara (2012)
13 Çağdaş yönetim düşüncesinde lider ve liderlik Zel, Uğur. "Kişilik ve liderlik." Nobel Yayın Dağıtım, Ankara (2012)
14 Örgütsel değişim ve liderlik Zel, Uğur. "Kişilik ve liderlik." Nobel Yayın Dağıtım, Ankara (2012)
15 Liderlik ve motivasyon Zel, Uğur. "Kişilik ve liderlik." Nobel Yayın Dağıtım, Ankara (2012)
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : 0 0 - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : 3 3
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : 2 5
Projeler : - -
Ödev : 5 5
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Lider yönetici farkını öğrenme 4
D.Ö.Ç. 2 Liderliğin önemini ve örgütteki rolünü kavrama 4
D.Ö.Ç. 3 Etkin ve etkin olmayan liderlik davranışlarını analiz edebilme 4
D.Ö.Ç. 4 Liderlikteki kuramsal gelişmelerden yararlanarak günümüz lider modelini tartışma 4
D.Ö.Ç. 5 Örgütsel değişimde lider rolünün etkilerini kavrama 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20