İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   Çağdaş İşletmecilik Yaklaşımları
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 0603780 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. M. Tahir Demirsel
Koordinator E-mail mtdemirsel selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. M. Tahir Demirsel
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Küresel rekabet ortamında faaliyet gösteren işletmeleri geleceğe taşıyacak güncel yönetsel yaklaşımların ve örnek uygulamaların incelenmesi
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders güncel örnek olaylar üzerinden sunum, tartışma, beyin fırtınası vb. yöntemlerle işlenmektedir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Küresel Rekabet Ortamı "Küreselleşmenin Geleceği", Thomas Friedman, Boyner Yayınları
2 Küresel İşletmecilik Uluslararası İşletme Yönetimi?, Öznur Yüksel
3 Stratejik Üretim Yönetimi ?Küresel , ?Küresel Rekabet Gücü: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme?, Murat Ali Dulupçu
4 Hizmet İşletmelerinde Yönetim ?Küreselleşmenin Geleceği?, Thomas Friedman, Boyner Yayınları
5 Problem Çözme Teknikler İşletmeelrde Stratejik Yönetim", Tahir Akgemci, H. Kürşat Güleş
6 Problem Çözme Teknikler "İşletmelerde Stratejik Yönetim", Tahir Akgemci, H. Kürşat Güleş
7 Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi, H. Kürşat Güleş, Hasan Bülbül, Turan Paksoy, Eren Özceylan
8 Ara Sınav
9 Müşteri İlişkileri Yönetimi "Yenilikçilik", H. Kürşat Güleş, Hasan Bülbül
10 Toplam Kalite Yönetimi "Toplam Kalite Yönetimi", Mahmut Tekin
11 Değişim Yönetimi "Değişim Çağında Teknoloji Yönetimi?, Mahmut Tekin, Hasan Kürşat Güleş, Adem Öğüt
12 Yenilik Yönetimi "Yenilikçilik", H. Kürşat Güleş, Hasan Bülbül
13 Kriz Yönetimi "Yenilikçilik", H. Kürşat Güleş, Hasan Bülbül
14 İmaj Yönetimi "İşletmelerde Stratejik Yönetim", Tahir Akgemci, H. Kürşat Güleş
15 Tam Zamanında Üretim "Üretim Yönetimi", Mahmut Tekin
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 45
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 30
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Küreselleşme ve Küresel Rekabet Ortamı hakkında bilgi sahibi olunur 4
D.Ö.Ç. 2 Küresel çapta farklı işletmecilik yaklaşımları ve uygulamaları öğrenilir 4
D.Ö.Ç. 3 Stratejik yönetim süreçleri ve yönetsel nitelikler incelenir 3
D.Ö.Ç. 4 Sanayi işletmeleri ve hizmet işletmelerinin farklı yönetimsel yapıları öğrenilir. 3
D.Ö.Ç. 5 Stratejik problem çözme yöntemleri analiz edilir 4
D.Ö.Ç. 6 Yeni yönetimsel teknikler öğrenilir 4
D.Ö.Ç. 7 Değişim yönetimi ve yenilik konuları örnek uygulamalar bağlamında incelenir 3
D.Ö.Ç. 8 İşletmeye rekabet avantajı sağlayacak tam zamanında üretim, müşteri ilişkileri yönetimi, toplam kalite yönetimi, tedarik zinciri yönetimi gibi farklı yaklaşımlar uygulama örnekleriyle incelenir. 4
D.Ö.Ç. 9 İşletmelerde imaj kavramı ve imaj yönetiminin önemi tartışılır. 3
D.Ö.Ç. 10 Çağdaş, yeni stratejik yöntemlerin ortaya çıkmasının sebepleri örnek olaylarla incelenir 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20