İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   Kurum Kimliği ve Kültürü
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 0603778 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. TAHİR AKGEMCİ
Koordinator E-mail takgemci selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Serap KALFAOĞLU
Dersin Amacı Örgütlerde kurum kültürünün ve kimliğinin rolünün ve kurum kültürü ile kimliği ilişkisinin anlaşılmasını sağlamak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Öğretim elemanı anlatımı ve sınıf içi tartışmaları
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Örgüt Kültürü Kavramı, Önemi ve Özellikleri Erkmen, Turhan (2010). Örgüt Kültürü: İşletmelerin Başarısındaki En Temel Paradigma. İstanbul: Beta Yayıncılık.
2 Örgüt Kültürünün Oluşumu, Gelişimi ve Fonksiyonları Erkmen, Turhan (2010). Örgüt Kültürü: İşletmelerin Başarısındaki En Temel Paradigma. İstanbul: Beta Yayıncılık.
3 Örgüt Kültürünün Ögeleri ve Boyutları Erkmen, Turhan (2010). Örgüt Kültürü: İşletmelerin Başarısındaki En Temel Paradigma. İstanbul: Beta Yayıncılık.
4 Örgüt Kültürünü Etkileyen Faktörler Erkmen, Turhan (2010). Örgüt Kültürü: İşletmelerin Başarısındaki En Temel Paradigma. İstanbul: Beta Yayıncılık.
5 Örgüt Kültürü ile İlgili Model ve Yaklaşımlar Erkmen, Turhan (2010). Örgüt Kültürü: İşletmelerin Başarısındaki En Temel Paradigma. İstanbul: Beta Yayıncılık.
6 Örgüt Kültürü Tipleri Erkmen, Turhan (2010). Örgüt Kültürü: İşletmelerin Başarısındaki En Temel Paradigma. İstanbul: Beta Yayıncılık.
7 Örgüt Kültürünün İlişkili Olduğu Örgütsel Sonuçlar Erkmen, Turhan (2010). Örgüt Kültürü: İşletmelerin Başarısındaki En Temel Paradigma. İstanbul: Beta Yayıncılık.
8 Vize Haftası
9 Kurumsal Kimliğin Anlamı ve Tarihsel Gelişimi Tuna, Muharrem ve Akbaş Tuna, Ayşen (2006). Kurumsal Kimlik Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık
10 Kurumsal Kimliğin Temelleri Tuna, Muharrem ve Akbaş Tuna, Ayşen (2006). Kurumsal Kimlik Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık
11 Kurumsal Kimlik Yapıları ve Yararları Tuna, Muharrem ve Akbaş Tuna, Ayşen (2006). Kurumsal Kimlik Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık
12 Kurumsal Kimlik Uygulamaları ve Çalışanlar Tuna, Muharrem ve Akbaş Tuna, Ayşen (2006). Kurumsal Kimlik Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık
13 Kurumsal Kimliğin Geliştirilmesi Tuna, Muharrem ve Akbaş Tuna, Ayşen (2006). Kurumsal Kimlik Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık
14 Kurumsal Kimlik Uygulama Modelleri Tuna, Muharrem ve Akbaş Tuna, Ayşen (2006). Kurumsal Kimlik Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık
15 Örgüt Kültürü ve Kurumsal Kimlik İlişkisi Tuna, Muharrem ve Akbaş Tuna, Ayşen (2006). Kurumsal Kimlik Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 7 5
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 12
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 5 8
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Kurum kültürü ile ilgili temel kavramlarını açıklayabilir. 4
D.Ö.Ç. 2 Kurum kültürünü sınıflandırabilir. 4
D.Ö.Ç. 3 Kurum kültürü öğelerini açıklayabilir. 4
D.Ö.Ç. 4 Kurum kültününün değişiminde ve yönetiminde göz önünde bulundurulması gereken ilkeleri açıklayabilir. 4
D.Ö.Ç. 5 Kurum kimliği ve geliştirilmesi ile ilgili yeterli bilgiye sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 6 Kurum kimliği, kurum imajı, kurum itibarı ve kurum kültürü arasındaki etkileşimleri yorumlayabilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20