İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   MUHASEBE VAK'A ETÜDLERİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 0603776 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. N. Ata ATABEY
Koordinator E-mail natabey selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. N. Ata ATABEY
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere sahip oldukları tüm muhasebe bilgilerini, farklı muhasebe kavramları ile ilgili vak'alar aracılığı ile kullanmaları ve uygulamalarıdır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
10 0 90 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik bilgiler genel olarak tekrar edildikten sonra uygulamalar yapılacaktır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Muhasebenin Temel Kavramları ile ilgili Vakalar Cemalcılar, Özgül ve Saime Önce (1999). Muhasebenin Kuramsal Yapısı, 2. Baskı, Eskişehir.
2 Muhasebede Nakit Esası ve Tahakkuk Esası ile ilgili Vakalar Cemalcılar, Özgül ve Saime Önce (1999). Muhasebenin Kuramsal Yapısı, 2. Baskı, Eskişehir.
3 Finansal Tablolar ve Finansal Tablolar Analizi ile ilgili Vakalar Sevilengül, Orhan (2008). Genel Muhasebe, 14. Baskı. Ankara: Gazi Kitabevi.
4 Finansal Tablolar ve Finansal Tablolar Analizi ile ilgili Vakalar Sevilengül, Orhan (2008). Genel Muhasebe, 14. Baskı. Ankara: Gazi Kitabevi.
5 Yönetim Muhasebesinin Temel Kavramları ile ilgili Vakalar Büyükmirza, Kamil (2014). Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. Ankara: Gazi Kitabevi.
6 Maliyet Davranışları ile ilgili Vakalar Büyükmirza, Kamil (2014). Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. Ankara: Gazi Kitabevi.
7 Tam Maliyet ve Yönetim Kararlarında Kullanımı ile ilgili Vakalar Büyükmirza, Kamil (2014). Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. Ankara: Gazi Kitabevi.
8 Arasınav
9 Finansal Kontrol ile ilgili Vakalar Büyükmirza, Kamil (2014). Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. Ankara: Gazi Kitabevi.
10 Stratejik Planlama ve Bütçeleme Büyükmirza, Kamil (2014). Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. Ankara: Gazi Kitabevi.
11 Yönetim Performansının Değerlemesinde Raporlar ile ilgili Vakalar Büyükmirza, Kamil (2014). Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. Ankara: Gazi Kitabevi.
12 Muhasebe Skandalları ile ilgili Vakalar Türel, Ahmet (2011). Worldcom Skandalı. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
13 Muhasebe Skandalları ile ilgili Vakalar İnternet Kaynakları
14 Kurumsal Yönetim ile ilgili Vakalar Kula, Veysel (2006). Kurumsal Yönetim. İstanbul: Papatya Kitabevi.
15 Kurumsal Yönetim ile ilgili Vakalar Kula, Veysel (2006). Kurumsal Yönetim. İstanbul: Papatya Kitabevi.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 26 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : 13 2
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Muhasebe kavramları tekrar edilecektir. 4
D.Ö.Ç. 2 Temel muhasebe bilgileri tekrar edilecektir. 4
D.Ö.Ç. 3 Teorik muhasebe bilgileri uygulama üzerinde görülecektir. 3
D.Ö.Ç. 4 İşletmelerin bilançoları, gelir tabloları analiz edilecektir. 4
D.Ö.Ç. 5 Finansal bilgiler işletme kararlarında kullanılabilecektir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20