İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 0603772 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. ADNAN ÇELİK
Koordinator E-mail adnancelik selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Hande ULUKAPI YILMAZ
Dersin Amacı İşletme örgütlerinin iç ve dış çevresiyle iş ahlakı ve sosyal sorumluluk doğrultusunda ilişkiler geliştirme ve sürdürmenin gereğini kavrama, bunun yol, yöntem ve araçlarını öğrenme.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
10 0 90 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
1-) Anlatım, 2-) Tartışma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Etik kavramı ve tanımı Özgener, Şevki (2009). İş Ahlakının Temelleri, Ankara: Nobel Yayınları.
2 Ahlak teorileri ve güncel çalışmalar Özgener, Şevki (2009). İş Ahlakının Temelleri, Ankara: Nobel Yayınları.
3 Toplumsal etik ve bireysel etik ayrımı Özgener, Şevki (2009). İş Ahlakının Temelleri, Ankara: Nobel Yayınları.
4 Örgütsel etik kavramı ve tanımı Özgener, Şevki (2009). İş Ahlakının Temelleri, Ankara: Nobel Yayınları.
5 İş ve işletme ahlakı kavramı ve kapsamı Özgener, Şevki (2009). İş Ahlakının Temelleri, Ankara: Nobel Yayınları.
6 İşletmelerde ahlak yönetimi ve kurumsallaşma Özgener, Şevki (2009). İş Ahlakının Temelleri, Ankara: Nobel Yayınları.
7 Çevre yönetimi Özgener, Şevki (2009). İş Ahlakının Temelleri, Ankara: Nobel Yayınları.
8 Ara Sınav
9 Çalışma ve meslek ahlakı kavramı ve kapsamı Özgener, Şevki (2009). İş Ahlakının Temelleri, Ankara: Nobel Yayınları.
10 Sosyal sorumluluk kavramı Özgener, Şevki (2009). İş Ahlakının Temelleri, Ankara: Nobel Yayınları.
11 Sosyal kavramı alanları Özgener, Şevki (2009). İş Ahlakının Temelleri, Ankara: Nobel Yayınları.
12 Bireysel ve toplumsal sorumluluk kavramı ve kapsamı Özgener, Şevki (2009). İş Ahlakının Temelleri, Ankara: Nobel Yayınları.
13 Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ve kapsamı Özgener, Şevki (2009). İş Ahlakının Temelleri, Ankara: Nobel Yayınları.
14 Farklılıkların yönetimi Özgener, Şevki (2009). İş Ahlakının Temelleri, Ankara: Nobel Yayınları.
15 Yeni tüketici yasası ve sağladağı haklar: uygulama boyutu Özgener, Şevki (2009). İş Ahlakının Temelleri, Ankara: Nobel Yayınları.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 10
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 20
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 25
Final : 1 35
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1) İşletme örgütlerinin ahlaki ve sosyal sorumluluklarının ne olduğunu güncel gelişmeler ışığında kavrayabilir
D.Ö.Ç. 2 2) İşletme örgütlerinin ahlaki ve sosyal sorumluluklarını önemini kavrayabilme ve bilincinde olabilir
D.Ö.Ç. 3 3) İşletme örgütlerinin toplumsal yapılarla olan ilişkilerini anlama çözümleyebilir
D.Ö.Ç. 4 4) İşletme örgütlerinin iş ahlakı ve sosyal sorumluluk politikalarını oluşturabilir ve gerektiğinde sorgulayabilir
D.Ö.Ç. 5 5) İşletme örgütlerinin iş ahlakı ve sosyal sorumluluklarının kurumsal kimlik oluşturma ve geliştirmedeki rolünü kavrar
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20