İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   İşletmelerde Değişim Yönetimi
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 0603770 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. RIFAT İRAZ
Koordinator E-mail rifat selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Rıfat İraz
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Örgütlerde değişim yönetimine ilişkin temel kavramları anlama ve yorumlama
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Ödev
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş ve Dersin Tanıtımı
2 Değişim Kavramı, Kapsamı ve Temel Boyutları Şimşek, M. Şerif, Tahir Akgemci, and Adnan Çelik. Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış. Eğitim Yayınevi , 2014.
3 Değişim Nedenleri Şimşek, M. Şerif, Tahir Akgemci, and Adnan Çelik. Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış. Eğitim Yayınevi , 2014.
4 Değişim Türleri Şimşek, M. Şerif, Tahir Akgemci, and Adnan Çelik. Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış. Eğitim Yayınevi , 2014.
5 Değişim Mpdeli ve Süreci Şimşek, M. Şerif, Tahir Akgemci, and Adnan Çelik. Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış. Eğitim Yayınevi , 2014.
6 Değişime Direncin Ortadan Kaldırılması Şimşek, M. Şerif, Tahir Akgemci, and Adnan Çelik. Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış. Eğitim Yayınevi , 2014.
7 Örgütsel Gelişim ve Planlı Değişimde Kullanılan Başlıca Teknikler Şimşek, M. Şerif, Tahir Akgemci, and Adnan Çelik. Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış. Eğitim Yayınevi , 2014.
8 Arasınav
9 Örgüt Geliştirmenin Tanımı ve Niteliği Şimşek, M. Şerif, Tahir Akgemci, and Adnan Çelik. Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış. Eğitim Yayınevi , 2014.
10 Örgüt Geliştirmenin Başlıca Özellikleri Şimşek, M. Şerif, Tahir Akgemci, and Adnan Çelik. Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış. Eğitim Yayınevi , 2014.
11 Örgüt Geliştirmenin Başlıca Amaçları Şimşek, M. Şerif, Tahir Akgemci, and Adnan Çelik. Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış. Eğitim Yayınevi , 2014.
12 Örgüt Geliştirmenin Temel Unsurları Şimşek, M. Şerif, Tahir Akgemci, and Adnan Çelik. Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış. Eğitim Yayınevi , 2014.
13 Örgüt Geliştirme Süreci Şimşek, M. Şerif, Tahir Akgemci, and Adnan Çelik. Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış. Eğitim Yayınevi , 2014.
14 Örgüt Geliştirmenin Başarı ve başarısızlık Koşulları Şimşek, M. Şerif, Tahir Akgemci, and Adnan Çelik. Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış. Eğitim Yayınevi , 2014.
15 Vaka Analizleri Şimşek, M. Şerif, Tahir Akgemci, and Adnan Çelik. Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış. Eğitim Yayınevi , 2014.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : 3 5
Projeler : - -
Ödev : 3 5
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 18
Final : 1 18
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Değişim yönetimi kavramını, önemini, amaçlarını tanımlar 4
D.Ö.Ç. 2 Örgütsel değişim kavramını, türlerini ve örgütleri değişime iten faktörleri analiz eder. 4
D.Ö.Ç. 3 Planlı değişim ve oluşturmacı değişim yaklaşımlarını, özelliklerini, dayandığı kuramları, modellerini ve başarı koşullarını değerlendirir 4
D.Ö.Ç. 4 Bir değişim ajanı olarak, örgütlerdeki sorunları tahlil edip uygun araçları belirler ve uygular 4
D.Ö.Ç. 5 Değişime direnç ve değişime yatkınlık kavramlarını tanımlar, değişime direncin azaltılması ve yatkınlığın artırılması için yapılması gerekenleri belirler. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20