İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 0603744 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DR. ÖĞR. ÜYESİ İBRAHİM EREM ŞAHİN
Koordinator E-mail eremsahin selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
DR. ÖĞR. ÜYESİ İBRAHİM EREM ŞAHİN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bir yatırım projesinin içinde bulunacağı her türlü teknik, ekonomik ve sosyal şartların ve bunlarla ilgili değişkenlerin nitel ve nicel yönlerden değerlendirilmesini ele almaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
10 0 90 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım ve tartışma, soru cevap, problem çözümü.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Yatırım projelerinin kavramsal temelleri, yatırım kararlarını etkileyen faktörler 1-Prof.Dr.Hüseyin Şahin, Yatırım projeleri Analizi (4.baskı), Bursa: Ezgi Kitabevi, 2009 2- Halil Sarıaslan, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Düzenlenmesi, Turhan Kitabevi, Ankara. 3- Oktay Güvemli, Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi ve Değerlendirilmesi, Atlas Yayınları, İstanbul, 2008. 4- Zeki Uslu, Yıldırım Beyazıt Önal, Yatırım Projeleri, İstanbul, 2007.
2 Yatırım projelerinin hazırlanmasında yapılacak çalışma ve değerlendirmeler, ön yapılabilirlik çalışması (ön fizibilite etüdü), yapılabilirlik çalışması (fizibilite etüdü) 1-Prof.Dr.Hüseyin Şahin, Yatırım projeleri Analizi (4.baskı), Bursa: Ezgi Kitabevi, 2009 2- Halil Sarıaslan, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Düzenlenmesi, Turhan Kitabevi, Ankara. 3- Oktay Güvemli, Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi ve Değerlendirilmesi, Atlas Yayınları, İstanbul, 2008. 4- Zeki Uslu, Yıldırım Beyazıt Önal, Yatırım Projeleri, İstanbul, 2007.
3 Pazar analizi: Pazar büyüklüğünün ve kuruluşun pazar payının tahmini 1-Prof.Dr.Hüseyin Şahin, Yatırım projeleri Analizi (4.baskı), Bursa: Ezgi Kitabevi, 2009 2- Halil Sarıaslan, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Düzenlenmesi, Turhan Kitabevi, Ankara 3- Oktay Güvemli, Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi ve Değerlendirilmesi, Atlas Yayınları, İstanbul,2008. 4- Zeki Uslu, Yıldırım Beyazıt Önal, Yatırım Projeleri, İstanbul, 2007.
4 Pazar analizi: Fiyatlandırma ve pazarlama planının belirlenmesi 1-Prof.Dr.Hüseyin Şahin, Yatırım projeleri Analizi (4.baskı), Bursa: Ezgi Kitabevi, 2009 2- Halil Sarıaslan, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Düzenlenmesi, Turhan Kitabevi, Ankara 3- Oktay Güvemli, Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi ve Değerlendirilmesi, Atlas Yayınları, İstanbul,2008. 4- Zeki Uslu, Yıldırım Beyazıt Önal, Yatırım Projeleri, İstanbul, 2007.
5 Teknik analiz: Teknoloji ve kapasite seçimi 1-Prof.Dr.Hüseyin Şahin, Yatırım projeleri Analizi (4.baskı), Bursa: Ezgi Kitabevi, 2009 2- Halil Sarıaslan, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Düzenlenmesi, Turhan Kitabevi, Ankara 3- Oktay Güvemli, Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi ve Değerlendirilmesi, Atlas Yayınları, İstanbul,2008. 4- Zeki Uslu, Yıldırım Beyazıt Önal, Yatırım Projeleri, İstanbul, 2007.
6 Teknik analiz: Üretim sürecinin belirlenmesi ve kuruluş yeri seçimi 1-Prof.Dr.Hüseyin Şahin, Yatırım projeleri Analizi (4.baskı), Bursa: Ezgi Kitabevi, 2009 2- Halil Sarıaslan, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Düzenlenmesi, Turhan Kitabevi, Ankara 3- Oktay Güvemli, Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi ve Değerlendirilmesi, Atlas Yayınları, İstanbul,2008. 4- Zeki Uslu, Yıldırım Beyazıt Önal, Yatırım Projeleri, İstanbul, 2007.
7 Finansal analiz: Yatırım projelerindeki finansal çalışma ve değerlendirmeler 1-Prof.Dr.Hüseyin Şahin, Yatırım projeleri Analizi (4.baskı), Bursa: Ezgi Kitabevi, 2009 2- Halil Sarıaslan, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Düzenlenmesi, Turhan Kitabevi, Ankara 3- Oktay Güvemli, Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi ve Değerlendirilmesi, Atlas Yayınları, İstanbul,2008. 4- Zeki Uslu, Yıldırım Beyazıt Önal, Yatırım Projeleri, İstanbul, 2007.
8 Ara Sınav
9 Finansal analiz: Sabit sermaye yatırım tutarı ve işletme sermayesi ihtiyacının hesaplanması 1-Prof.Dr.Hüseyin Şahin, Yatırım projeleri Analizi (4.baskı), Bursa: Ezgi Kitabevi, 2009 2- Halil Sarıaslan, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Düzenlenmesi, Turhan Kitabevi, Ankara 3- Oktay Güvemli, Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi ve Değerlendirilmesi, Atlas Yayınları, İstanbul,2008. 4- Zeki Uslu, Yıldırım Beyazıt Önal, Yatırım Projeleri, İstanbul, 2007.
10 Finansal analiz: Toplam yatırımın finansmanı 1-Prof.Dr.Hüseyin Şahin, Yatırım projeleri Analizi (4.baskı), Bursa: Ezgi Kitabevi, 2009 2- Halil Sarıaslan, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Düzenlenmesi, Turhan Kitabevi, Ankara 3- Oktay Güvemli, Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi ve Değerlendirilmesi, Atlas Yayınları, İstanbul,2008. 4- Zeki Uslu, Yıldırım Beyazıt Önal, Yatırım Projeleri, İstanbul, 2007.
11 Ticari karlılık analizi 1-Prof.Dr.Hüseyin Şahin, Yatırım projeleri Analizi (4.baskı), Bursa: Ezgi Kitabevi, 2009 2- Halil Sarıaslan, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Düzenlenmesi, Turhan Kitabevi, Ankara 3- Oktay Güvemli, Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi ve Değerlendirilmesi, Atlas Yayınları, İstanbul,2008. 4- Zeki Uslu, Yıldırım Beyazıt Önal, Yatırım Projeleri, İstanbul, 2007.
12 Finansal tabloların oluşturulması ve finansal değerlendirme 1-Prof.Dr.Hüseyin Şahin, Yatırım projeleri Analizi (4.baskı), Bursa: Ezgi Kitabevi, 2009 2- Halil Sarıaslan, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Düzenlenmesi, Turhan Kitabevi, Ankara 3- Oktay Güvemli, Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi ve Değerlendirilmesi, Atlas Yayınları, İstanbul,2008. 4- Zeki Uslu, Yıldırım Beyazıt Önal, Yatırım Projeleri, İstanbul, 2007.
13 Risk belirleme ve ölçme yöntemleri 1-Prof.Dr.Hüseyin Şahin, Yatırım projeleri Analizi (4.baskı), Bursa: Ezgi Kitabevi, 2009 2- Halil Sarıaslan, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Düzenlenmesi, Turhan Kitabevi, Ankara 3- Oktay Güvemli, Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi ve Değerlendirilmesi, Atlas Yayınları, İstanbul,2008. 4- Zeki Uslu, Yıldırım Beyazıt Önal, Yatırım Projeleri, İstanbul, 2007.
14 Riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesi 1-Prof.Dr.Hüseyin Şahin, Yatırım projeleri Analizi (4.baskı), Bursa: Ezgi Kitabevi, 2009 2- Halil Sarıaslan, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Düzenlenmesi, Turhan Kitabevi, Ankara 3- Oktay Güvemli, Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi ve Değerlendirilmesi, Atlas Yayınları, İstanbul,2008. 4- Zeki Uslu, Yıldırım Beyazıt Önal, Yatırım Projeleri, İstanbul, 2007.
15 Toplumsal karlılık analizi-akonomik analiz 1-Prof.Dr.Hüseyin Şahin, Yatırım projeleri Analizi (4.baskı), Bursa: Ezgi Kitabevi, 2009 2- Halil Sarıaslan, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Düzenlenmesi, Turhan Kitabevi, Ankara 3- Oktay Güvemli, Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi ve Değerlendirilmesi, Atlas Yayınları, İstanbul,2008. 4- Zeki Uslu, Yıldırım Beyazıt Önal, Yatırım Projeleri, İstanbul, 2007.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 10
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 25
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Planlama, proje, yatırım projesi kavramlarını tanımlar, yatırım projelerinin gerekliliğini, türlerini, aşamalarını açıklar. 3
D.Ö.Ç. 2 Yatırım projelerinin hazırlanmasında sistem yaklaşımı ile davranılmasının önemini ve yararlarını görür, yapılacak ön değerlendirme çalışmalarının neler olduğunu tanır. 4
D.Ö.Ç. 3 Kapsamlı bir yapılabilirlik çalışmasının çerçevesini, neden olabileceği para, zaman ve emek sarfiyatını ve bu sarfiyatın ulaşabileceği büyüklüğü tanımlar. 4
D.Ö.Ç. 4 Pazar payının tahminini, kapasitenin belirlenmesini, kuruluş yerinin seçimini, kaynak planlamasını, işletme sermayesi ihtiyacını hesaplayabilir. 4
D.Ö.Ç. 5 Gelecekte işletmeye geçecek bir tesisin faaliyet sonuçlarına ilişkin finansal tabloların nasıl hazırlanacağını analiz eder ve finansal değerlendirme yapabilir. 4
D.Ö.Ç. 6 Risk ve belirsizlik kavramları arasındaki farklılığı tanımlar ve yatırım projelerine ilişkin verilecek kararlardaki önemini açıklar. 3
D.Ö.Ç. 7 Riskli yatırım projelerinin nasıl değerlendirileceğini tanımlar. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20