İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   İDARİ YARGI
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 0603743 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Ahmet Ziya Çalışkan
Koordinator E-mail azic selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ziya ÇALIŞKAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Hande Sena ÇALIŞ , Arş. Gör. Mehmet Fatih GÜRKAN , Arş. Gör. Sezin ÖZTOPRAK , Arş. Gör. Gonca KOZANOĞLU , Arş. Gör. Selman Sacit BOZ
Dersin Amacı Son sınıf öğrencilerine meslek hayatlarında kendilerine hususiyetle yardımcı olacak idari yargılama hukukuna hakim olan ilkeleri, idari yargının görev, yetki ve sorumluluk alanlarını örnek olaylar ve mahkeme içtihatları ışığında öğretmektir. Hukuk devleti olmanın önemli gereklerinden biri olan idarenin yargısal denetimi ve yolları üzerinde durmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım ve Tartışma, Soru-cevap, Örnek olay incelemesi, Beyin fırtınası, Problem çözümü.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İdarenin Denetimi 1.Turan Yıldırım, İdari Yargı, Beta Yay., İstanbul, 2010 2.Şeref Gözübüyük,Yönetsel Yargı,Turhan Kitabevi, Ekim 2010 3. İl Han Özay, Günışığında Yönetim II Yargısal Korunma,On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010 4. Halil Kalabalık, İdari Yargılama Usulü Hukuku, Konya 2011
2 Yargısal denetim 1.Turan Yıldırım, İdari Yargı, Beta Yay., İstanbul, 2010 2.Şeref Gözübüyük,Yönetsel Yargı,Turhan Kitabevi, Ekim 2010 3. İl Han Özay, Günışığında Yönetim II Yargısal Korunma,On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010 4. Halil Kalabalık, İdari Yargılama Usulü Hukuku, Konya 2011
3 Denetimin sınırları, yerindelik ve hukuka uygunluk denetimi 1.Turan Yıldırım, İdari Yargı, Beta Yay., İstanbul, 2010 2.Şeref Gözübüyük,Yönetsel Yargı,Turhan Kitabevi, Ekim 2010 3. İl Han Özay, Günışığında Yönetim II Yargısal Korunma,On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010 4. Halil Kalabalık, İdari Yargılama Usulü Hukuku, Konya 2011
4 İdari yargı rejimi, tanım, gelişim 1.Turan Yıldırım, İdari Yargı, Beta Yay., İstanbul, 2010 2.Şeref Gözübüyük,Yönetsel Yargı,Turhan Kitabevi, Ekim 2010 3. İl Han Özay, Günışığında Yönetim II Yargısal Korunma,On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010 4. Halil Kalabalık, İdari Yargılama Usulü Hukuku, Konya 2011
5 İdari yargının görev alanı 1.Turan Yıldırım, İdari Yargı, Beta Yay., İstanbul, 2010 2.Şeref Gözübüyük,Yönetsel Yargı,Turhan Kitabevi, Ekim 2010 3. İl Han Özay, Günışığında Yönetim II Yargısal Korunma,On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010 4. Halil Kalabalık, İdari Yargılama Usulü Hukuku, Konya 2011
6 İdari yargı teşkilatı 1.Turan Yıldırım, İdari Yargı, Beta Yay., İstanbul, 2010 2.Şeref Gözübüyük,Yönetsel Yargı,Turhan Kitabevi, Ekim 2010 3. İl Han Özay, Günışığında Yönetim II Yargısal Korunma,On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010 4. Halil Kalabalık, İdari Yargılama Usulü Hukuku, Konya 2011
7 İdarenin sorumluluğu 1.Turan Yıldırım, İdari Yargı, Beta Yay., İstanbul, 2010 2.Şeref Gözübüyük,Yönetsel Yargı,Turhan Kitabevi, Ekim 2010 3. İl Han Özay, Günışığında Yönetim II Yargısal Korunma,On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010 4. Halil Kalabalık, İdari Yargılama Usulü Hukuku, Konya 2011
8 Vize
9 İdari dava türleri, iptal davası 1.Turan Yıldırım, İdari Yargı, Beta Yay., İstanbul, 2010 2.Şeref Gözübüyük,Yönetsel Yargı,Turhan Kitabevi, Ekim 2010 3. İl Han Özay, Günışığında Yönetim II Yargısal Korunma,On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010 4. Halil Kalabalık, İdari Yargılama Usulü Hukuku, Konya 2011
10 İdari dava türleri, iptal davası 1.Turan Yıldırım, İdari Yargı, Beta Yay., İstanbul, 2010 2.Şeref Gözübüyük,Yönetsel Yargı,Turhan Kitabevi, Ekim 2010 3. İl Han Özay, Günışığında Yönetim II Yargısal Korunma,On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010 4. Halil Kalabalık, İdari Yargılama Usulü Hukuku, Konya 2011
11 Tam yargı davası 1.Turan Yıldırım, İdari Yargı, Beta Yay., İstanbul, 2010 2.Şeref Gözübüyük,Yönetsel Yargı,Turhan Kitabevi, Ekim 2010 3. İl Han Özay, Günışığında Yönetim II Yargısal Korunma,On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010 4. Halil Kalabalık, İdari Yargılama Usulü Hukuku, Konya 2011
12 Yürütmeyi Durdurma 1.Turan Yıldırım, İdari Yargı, Beta Yay., İstanbul, 2010 2.Şeref Gözübüyük,Yönetsel Yargı,Turhan Kitabevi, Ekim 2010 3. İl Han Özay, Günışığında Yönetim II Yargısal Korunma,On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010 4. Halil Kalabalık, İdari Yargılama Usulü Hukuku, Konya 2011
13 Kanun yolları 1.Turan Yıldırım, İdari Yargı, Beta Yay., İstanbul, 2010 2.Şeref Gözübüyük,Yönetsel Yargı,Turhan Kitabevi, Ekim 2010 3. İl Han Özay, Günışığında Yönetim II Yargısal Korunma,On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010 4. Halil Kalabalık, İdari Yargılama Usulü Hukuku, Konya 2011
14 Kararların uygulanması 1.Turan Yıldırım, İdari Yargı, Beta Yay., İstanbul, 2010 2.Şeref Gözübüyük,Yönetsel Yargı,Turhan Kitabevi, Ekim 2010 3. İl Han Özay, Günışığında Yönetim II Yargısal Korunma,On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010 4. Halil Kalabalık, İdari Yargılama Usulü Hukuku, Konya 2011
15 Kararların Uygulanması 1.Turan Yıldırım, İdari Yargı, Beta Yay., İstanbul, 2010 2.Şeref Gözübüyük,Yönetsel Yargı,Turhan Kitabevi, Ekim 2010 3. İl Han Özay, Günışığında Yönetim II Yargısal Korunma,On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010 4. Halil Kalabalık, İdari Yargılama Usulü Hukuku, Konya 2011
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 11 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 13 2
Küçük Sınavlar : 7 2
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 3
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 İdari yargılama rejimine, yapısına, organlarına, görev ve yetkilerine hakimdir. 4
D.Ö.Ç. 2 İdare karşısında yargısal korunma yollarına hakimdir, edindiği bilgileri olay ve durumlara uygular. 44
D.Ö.Ç. 3 İdari yargılama hukukuna ilişkin teorik ve pratik bilgilere hakimdir. 4
D.Ö.Ç. 4 İdari Yargı konusundaki teorik bilgisini olay çözümlemede kullanır. 4
D.Ö.Ç. 5 İdari dava kavramı öğrenilecektir. 4
D.Ö.Ç. 6 İptal davasının nasıl açıldığı ve işleyişi kavranır. 4
D.Ö.Ç. 7 İdari yargıda dava açılması ve işleyişi bilinir. 4
D.Ö.Ç. 8 İdari yargıda kanun yolları öğrenilecektir. 4
D.Ö.Ç. 9 İdari yargılama usulünün temel kavramları öğrenilecektir 4
D.Ö.Ç. 10 İdari yargıda meydana gelen gelişmelerin anlaşılması kolaylaşacaktır 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20