İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   ULUSLARARASI PAZARLAMA
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 0603740 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. MUAMMER ZERENLER
Koordinator E-mail zerenler selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Ulusal ve uluslar arası pazarlama kavramlarının, pazarlama yönetimi kavramının, pazarlama karmasının açıklanması ve uluslar arası pazarlama faaliyetinde bulunan işletmelerin dış ticarette kullandıkları ödeme ve teslim araçları ve yöntemleri ile ilgili bilgi verilmesi.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik ve uygulamalı ders anlatımı.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Temel Bilgiler ve Kavramlar Mehmet Karafakioğlu, Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Teori, Uygulama ve Örnek Olaylar, Beta Yayınevi, İstanbul, 2012.
2 Uluslararası Pazarlama Faaliyetlerinin Planlanması (1.yarı) Mehmet Karafakioğlu, Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Teori, Uygulama ve Örnek Olaylar, Beta Yayınevi, İstanbul, 2012.
3 Uluslararası Pazarlama Faaliyetlerinin Planlanması(2.yarı) Mehmet Karafakioğlu, Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Teori, Uygulama ve Örnek Olaylar, Beta Yayınevi, İstanbul, 2012.
4 Uluslararası Tüketici Davranışları(1.yarı) Mehmet Karafakioğlu, Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Teori, Uygulama ve Örnek Olaylar, Beta Yayınevi, İstanbul, 2012.
5 Uluslararası Tüketici Davranışları(2.yarı) Mehmet Karafakioğlu, Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Teori, Uygulama ve Örnek Olaylar, Beta Yayınevi, İstanbul, 2012.
6 Uluslararası Mal Politikaları(1.yarı) Mehmet Karafakioğlu, Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Teori, Uygulama ve Örnek Olaylar, Beta Yayınevi, İstanbul, 2012.
7 Uluslararası Mal Politikaları(2.yarı) Mehmet Karafakioğlu, Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Teori, Uygulama ve Örnek Olaylar, Beta Yayınevi, İstanbul, 2012.
8 Ara sınav
9 Uluslararası Fiyatlandırma Kararları ve Ödeme Şekilleri(1.yarı) Mehmet Karafakioğlu, Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Teori, Uygulama ve Örnek Olaylar, Beta Yayınevi, İstanbul, 2012.
10 Uluslararası Fiyatlandırma Kararları ve Ödeme Şekilleri(2.yarı) Mehmet Karafakioğlu, Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Teori, Uygulama ve Örnek Olaylar, Beta Yayınevi, İstanbul, 2012.
11 Uluslararası Pazarlama Dağıtım Kanallarının Seçimi Mehmet Karafakioğlu, Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Teori, Uygulama ve Örnek Olaylar, Beta Yayınevi, İstanbul, 2012.
12 Uluslararası Pazarlamada Tutundurma Vasıtaları ve kararları (1.yarı) Mehmet Karafakioğlu, Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Teori, Uygulama ve Örnek Olaylar, Beta Yayınevi, İstanbul, 2012.
13 Uluslararası Pazarlamada Tutundurma Vasıtaları ve kararları (2.yarı) Mehmet Karafakioğlu, Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Teori, Uygulama ve Örnek Olaylar, Beta Yayınevi, İstanbul, 2012.
14 Uluslararası Pazarlamada Örgütlenme ve Kontrol Mehmet Karafakioğlu, Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Teori, Uygulama ve Örnek Olaylar, Beta Yayınevi, İstanbul, 2012.
15 Uluslararası Pazarlama Araştırmaları Mehmet Karafakioğlu, Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Teori, Uygulama ve Örnek Olaylar, Beta Yayınevi, İstanbul, 2012.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 28 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 25
Final : 1 25
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Uluslar arası pazarlama ve yerel pazarlamanın temel özellikleri ile tanımlanarak, uluslar arası pazarlamanın yerel/ulusal pazarlamadan ayrılan noktaları konusunda yeterli düzeyde bilgi sahibi olmak. 4
D.Ö.Ç. 2 Dış ticaret faaliyetleri ve uluslar arası pazarda faaliyette bulunulması için öncelikle yerine getirmesi gereken araştırma aşamasında görevli olduğu konularda başarılı takım çalışması yapabilir. 4
D.Ö.Ç. 3 Uluslar arası pazarlama faaliyetinin çeşitli bölümlerinde görev aldığı alanlarda meydana gelebilecek sorunları tanımlayarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir. 4
D.Ö.Ç. 4 Uluslar arası pazar araştırması bilgi kaynaklarına erişebilme kabiliyetinin geliştirilmesi, pazar araştırması yöntemlerinin kullanma becerisinin kazandırılması. 4
D.Ö.Ç. 5 Uluslar arası pazarlamadan sorumlu insan kaynaklarının yönetilmesi konusunda önemli bilgiler edinir. 4
D.Ö.Ç. 6 Yatırım yapılacak yeni uluslar arası hedef pazarlar için gerekli olan yatırım projelerinin hazırlanması ve analiz edilmesi becerisini kazanır. 4
D.Ö.Ç. 7 Uluslar arası pazarlama faaliyetleri için pazarlama stratejisi, pazarlama politikası ve pazarlama planlarının hazırlanması ve kontrol edilmesi açısından gerekli bilgileri edinmiş olur. 4
D.Ö.Ç. 8 Uluslar arası pazarlarda faaliyette bulunulması için oluşturulması ve kullanılması gereken strateji, taktik ve tekniklerin uygulanması konusunda bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 9 Uluslar arası pazarlama konusunda uzman yeteneğine sahip olabilmek. 4
D.Ö.Ç. 10 Uluslar arası pazarlarda faaliyette bulunulması için gerekli olan yasal koşulların sağlanması için edinmiş olduğu hukuk bilgisini kullanır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20