İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   Liderlik ve Ekip Yönetimi
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 0603695 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA TAHİR DEMİRSEL
Koordinator E-mail mtdemirsel selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA TAHİR DEMİRSEL
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, İş hayatında kişisel ve kurumsal hedeflere ulaşmak için gerekli liderlik ve ekip yönetimi becerilerinin kazanılmasını, en gelişmiş yönetim stratejilerinin kullanılmasını ve liderliğin özünün kavranmasını sağlamaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Konu anlatımı, sunum, tartışma, beyin fırtınası yöntemleri kullanılacaktır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Liderlik Kavramı ve Liderliğin Özellikleri Acar Baltaş(2012). Ekip Çalışması ve Liderlik, Remzi Kitabevi.
2 Liderlik Becerilerinin Kazanılması ve Geliştirilmesi Celaleddin Serinkan (2012). Liderlik ve Motivasyon (Geleneksel ve Güncel Yaklaşımlar), Nobel Yayın Dağıtım.
3 Özellikler Yaklaşımı Celaleddin Serinkan (2012). Liderlik ve Motivasyon (Geleneksel ve Güncel Yaklaşımlar), Nobel Yayın Dağıtım.
4 Davranışsal Liderlik Yaklaşımı Acar Baltaş(2012). Ekip Çalışması ve Liderlik, Remzi Kitabevi
5 Durumsal Liderlik Yaklaşımı Acar Baltaş(2012). Ekip Çalışması ve Liderlik, Remzi Kitabevi.
6 Karizmatik Liderlik Celaleddin Serinkan (2012). Liderlik ve Motivasyon (Geleneksel ve Güncel Yaklaşımlar), Nobel Yayın Dağıtım.
7 Transformasyonel Liderlik Celaleddin Serinkan (2012). Liderlik ve Motivasyon (Geleneksel ve Güncel Yaklaşımlar), Nobel Yayın Dağıtım.
8 Ara Sınav
9 Transaksiyonel Liderlik Celaleddin Serinkan (2012). Liderlik ve Motivasyon (Geleneksel ve Güncel Yaklaşımlar), Nobel Yayın Dağıtım.
10 Stratejik Liderlik Acar Baltaş(2012). Ekip Çalışması ve Liderlik, Remzi Kitabevi.
11 Ekip Ruhu Kavramı Acar Baltaş(2012). Ekip Çalışması ve Liderlik, Remzi Kitabevi.
12 Ekip Yönetimi ve Önemi Acar Baltaş(2012). Ekip Çalışması ve Liderlik, Remzi Kitabevi
13 Liderlik ve Ekip Yönetimi Acar Baltaş(2012). Ekip Çalışması ve Liderlik, Remzi Kitabevi
14 Ekip Yönetiminde Liderin Rolü Acar Baltaş(2012). Ekip Çalışması ve Liderlik, Remzi Kitabevi
15 Ekip Yönetiminde liderlik, koçluk. mentorlük Celaleddin Serinkan (2012). Liderlik ve Motivasyon (Geleneksel ve Güncel Yaklaşımlar), Nobel Yayın Dağıtım. Acar Baltaş(2012). Ekip Çalışması ve Liderlik, Remzi Kitabevi.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   - -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 2 9
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 2 15
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 25
Final : 1 35
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 2. Profesyonel liderlik özelliklerini sergiler 3
D.Ö.Ç. 2 3. Ekip yönetimi etkin biçimde uygulanır. 4
D.Ö.Ç. 3 4.Liderliğin tarihsel gelişim süreci ile ilgili çıkarımlarda bulunur 4
D.Ö.Ç. 4 1. 21.yy. da yeni liderlik yaklaşımlarını etkin biçimde kullanır. 4
D.Ö.Ç. 5 6. Liderlik ve Ekip yönetiminin önemi kavranır. 3
D.Ö.Ç. 6 5. Liderlik ve liderlik ile ilgili kavramları açıklar. 34
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20