İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   Uluslararası İşletmecilik Uygulamaları
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 0603680 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DR. ÖĞR. ÜYESİ MELİS ATTAR
Koordinator E-mail melisattar selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Günümüzde giderek artan bir ivme ile gelişen küreselleşme olgusu uluslararası işletme eğitiminin önemini daha da arttırmaktadır. Bu bağlamda Uluslararası İşletmecilik Uygulamaları dersi küresel alandaki yeni uygulamaları temel alarak uluslararası iş ortamının sürekli değişen yapısına ayak uyduracak küresel vizyona sahip uluslararası işletmecileri en iyi şekilde yetiştirmek amacı ile bu doğrultuda tasarlanmıştır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Küreselleşme ve Küreselleşme Süreci ?Uluslararası İşletmecilik?, Esin Can Mutlu
2 Uluslar arası işletmecilikle ilgili temel kavramlar ?Uluslararası İşletmecilik?, Esin Can Mutlu
3 Küreselleşme ve uluslar arası işletmecilik ?Küreselleşmenin Geleceği?, Thomas Friedman
4 Firmaların uluslararasılaşma nedenleri ?Uluslararası İşletmecilik?, Esin Can Mutlu
5 Firmaların uluslararasılaşma biçimleri ?Uluslararası İşletmecilik?, Esin Can Mutlu
6 Uluslararası pazarlara giriş stratejileri ?Uluslararası İşletmecilik?, Esin Can Mutlu
7 Uluslararası işletmecilik teorileri ?Uluslararası İşletmecilik?, Esin Can Mutlu
8 Arasınav
9 Doğrudan yabancı yatırım teorileri ?Uluslararası İşletmecilik?, Esin Can Mutlu
10 Uluslararası işletme çevresi ?Uluslararası İşletmecilik?, Esin Can Mutlu
11 Uluslararası işletmeler ve kültür ?Uluslararası İşletmecilik?, Esin Can Mutlu
12 Uluslararası işletmelerde liderlik ?Uluslararası İşletmecilik?, Esin Can Mutlu
13 Uluslar arası işletmelerde insan kaynakları yönetimi ?Uluslararası İşletmecilik?, Esin Can Mutlu
14 Firma analizi ?Uluslararası İşletmecilik?, Esin Can Mutlu
15 Uluslararası İşletme Örnekleri ?Uluslararası İşletmecilik?, Esin Can Mutlu
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 48
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 30
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Uluslararası işletmecilik temelini oluşturan disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlerin temel bilgilerine sahip olmak. 3
D.Ö.Ç. 2 Uluslararası işletmeciliğe ilişkin konularda görüş, tavsiye ve çözüm önerilerini, nicel ve nitel verilerle ilgili paydaşlarla paylaşabilmek. 3
D.Ö.Ç. 3 Uluslararası işletmeciliğe ilişkin verilerin toplanması, yorumlanması, yayılması ve uygulanması süreçlerinde etik ve sosyal değerlere uygun davranabilmek. 3
D.Ö.Ç. 4 Uluslararası işletmecilik alanındaki verileri, kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle değerlendirebilmek ve yorumlayabilmek. 4
D.Ö.Ç. 5 Uluslararası rekabetin gereklerini ve farklı ülkelerin kendine özgü işletme uygulamalarını kavrayabilmek. 2
D.Ö.Ç. 6 Uluslararası işletmelerdeki gelişmeleri analiz edebilme, örgüt içerisinde görev aldığı konularda sorunları tanımlama, görüş bildirme ve çözüm yolları sunma becerisi kazanma 3
D.Ö.Ç. 7 Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir yönetici ve girişimcide bulunması gereken liderlik ve yönetim yetkinliklerine sahip olabilmek. 2
D.Ö.Ç. 8 Teknoloji, yaratıcılık ve yenilikçiliğe odaklanarak çokboyutlu ve analitik düşünebilmek. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20