İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   DEĞERLER YÖNETİMİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 0603678 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. ADNAN ÇELİK
Koordinator E-mail adnancelik selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
PROF. DR. ADNAN ÇELİK
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Hande ULUKAPI YILMAZ
Dersin Amacı Değerler yönetimi öncelikle bireyin uyumlu, işbirliğine açık, düşünme becerisine sahip, olumlu sorgulama yapabilecek, dürüst, benmerkezcilikten uzak ve ötekisi olabilecek bir yapıya ulaşmasını hedefler. Psiko-sosyal dünyasını zenginleştiren, sorumluluk sahibi olan, dürüst, şeffaf, ahlaki yapıya duyarlı, adaleti önceleyen, vicdanlı, yardımsever, hoşgörülü, vicdanlı, empati kurabilen, fırsat eşitliğini önceleyen, çevre ve ekolojik yapıya duyarlı bireylerin oluşturduğu toplumların da fiziki ve sosyal anlamda gelişmiş yapılar olacağı beklenir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
10 0 90 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
1-) Anlatım 2-) Soru-Cevap 3-) Tartışma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Değerler Yönetiminde Beden ve Ruh Sağlığının Önemi -Mina Özveren (2008), İşletmelerde Değer Yönetimi, Beta Basım Yayım, İstanbul. -Kürşad Yılmaz (2008), Eğitim Yönetiminde Değerler, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara. -M. Şerif Şimşek vd., (2014), Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, 8.b., Eğitim Yayınevi, Konya. -Şevki Özgener (2014), İş Ahlakının Temelleri, 4.b., Nobel Yayınevi, Ankara.
2 Sevgi ve Saygı Ortamı Nasıl Sağlanır? -Mina Özveren (2008), İşletmelerde Değer Yönetimi, Beta Basım Yayım, İstanbul. -Kürşad Yılmaz (2008), Eğitim Yönetiminde Değerler, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara. -M. Şerif Şimşek vd., (2014), Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, 8.b., Eğitim Yayınevi, Konya. -Şevki Özgener (2014), İş Ahlakının Temelleri, 4.b., Nobel Yayınevi, Ankara.
3 Sosyal Sorumluluk ve Sınırları -Mina Özveren (2008), İşletmelerde Değer Yönetimi, Beta Basım Yayım, İstanbul. -Kürşad Yılmaz (2008), Eğitim Yönetiminde Değerler, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara. -M. Şerif Şimşek vd., (2014), Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, 8.b., Eğitim Yayınevi, Konya. -Şevki Özgener (2014), İş Ahlakının Temelleri, 4.b., Nobel Yayınevi, Ankara.
4 Bireysel Ahlak ve İş Etiği -Mina Özveren (2008), İşletmelerde Değer Yönetimi, Beta Basım Yayım, İstanbul. -Kürşad Yılmaz (2008), Eğitim Yönetiminde Değerler, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara. -M. Şerif Şimşek vd., (2014), Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, 8.b., Eğitim Yayınevi, Konya. -Şevki Özgener (2014), İş Ahlakının Temelleri, 4.b., Nobel Yayınevi, Ankara.
5 Vicdan Yönetimi -Mina Özveren (2008), İşletmelerde Değer Yönetimi, Beta Basım Yayım, İstanbul. -Kürşad Yılmaz (2008), Eğitim Yönetiminde Değerler, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara. -M. Şerif Şimşek vd., (2014), Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, 8.b., Eğitim Yayınevi, Konya. -Şevki Özgener (2014), İş Ahlakının Temelleri, 4.b., Nobel Yayınevi, Ankara.
6 Birey ve Toplum Yaşamında Adaletin Yeri ve Önemi -Mina Özveren (2008), İşletmelerde Değer Yönetimi, Beta Basım Yayım, İstanbul. -Kürşad Yılmaz (2008), Eğitim Yönetiminde Değerler, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara. -M. Şerif Şimşek vd., (2014), Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, 8.b., Eğitim Yayınevi, Konya. -Şevki Özgener (2014), İş Ahlakının Temelleri, 4.b., Nobel Yayınevi, Ankara.
7 Yardımsever ve İyiliksever Olmak -Mina Özveren (2008), İşletmelerde Değer Yönetimi, Beta Basım Yayım, İstanbul. -Kürşad Yılmaz (2008), Eğitim Yönetiminde Değerler, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara. -M. Şerif Şimşek vd., (2014), Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, 8.b., Eğitim Yayınevi, Konya. -Şevki Özgener (2014), İş Ahlakının Temelleri, 4.b., Nobel Yayınevi, Ankara.
8 Ara Sınav
9 Doğruluk ve Dürüstlük -Mina Özveren (2008), İşletmelerde Değer Yönetimi, Beta Basım Yayım, İstanbul. -Kürşad Yılmaz (2008), Eğitim Yönetiminde Değerler, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara. -M. Şerif Şimşek vd., (2014), Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, 8.b., Eğitim Yayınevi, Konya. -Şevki Özgener (2014), İş Ahlakının Temelleri, 4.b., Nobel Yayınevi, Ankara.
10 Güven ve Özgüven Duygusu -Mina Özveren (2008), İşletmelerde Değer Yönetimi, Beta Basım Yayım, İstanbul. -Kürşad Yılmaz (2008), Eğitim Yönetiminde Değerler, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara. -M. Şerif Şimşek vd., (2014), Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, 8.b., Eğitim Yayınevi, Konya. -Şevki Özgener (2014), İş Ahlakının Temelleri, 4.b., Nobel Yayınevi, Ankara.
11 Sabır ve Hoşgörü Yönetimi -Mina Özveren (2008), İşletmelerde Değer Yönetimi, Beta Basım Yayım, İstanbul. -Kürşad Yılmaz (2008), Eğitim Yönetiminde Değerler, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara. -M. Şerif Şimşek vd., (2014), Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, 8.b., Eğitim Yayınevi, Konya. -Şevki Özgener (2014), İş Ahlakının Temelleri, 4.b., Nobel Yayınevi, Ankara.
12 Alçakgönüllülük -Mina Özveren (2008), İşletmelerde Değer Yönetimi, Beta Basım Yayım, İstanbul. -Kürşad Yılmaz (2008), Eğitim Yönetiminde Değerler, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara. -M. Şerif Şimşek vd., (2014), Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, 8.b., Eğitim Yayınevi, Konya. -Şevki Özgener (2014), İş Ahlakının Temelleri, 4.b., Nobel Yayınevi, Ankara.
13 Empati, Kanaatkârlık ve Çalışkanlık -Mina Özveren (2008), İşletmelerde Değer Yönetimi, Beta Basım Yayım, İstanbul. -Kürşad Yılmaz (2008), Eğitim Yönetiminde Değerler, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara. -M. Şerif Şimşek vd., (2014), Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, 8.b., Eğitim Yayınevi, Konya. -Şevki Özgener (2014), İş Ahlakının Temelleri, 4.b., Nobel Yayınevi, Ankara.
14 Fırsat Eşitliğinin Önemi -Mina Özveren (2008), İşletmelerde Değer Yönetimi, Beta Basım Yayım, İstanbul. -Kürşad Yılmaz (2008), Eğitim Yönetiminde Değerler, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara. -M. Şerif Şimşek vd., (2014), Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, 8.b., Eğitim Yayınevi, Konya. -Şevki Özgener (2014), İş Ahlakının Temelleri, 4.b., Nobel Yayınevi, Ankara.
15 Çevre ve Ekolojik Yapıya Duyarlılık -Mina Özveren (2008), İşletmelerde Değer Yönetimi, Beta Basım Yayım, İstanbul. -Kürşad Yılmaz (2008), Eğitim Yönetiminde Değerler, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara. -M. Şerif Şimşek vd., (2014), Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, 8.b., Eğitim Yayınevi, Konya. -Şevki Özgener (2014), İş Ahlakının Temelleri, 4.b., Nobel Yayınevi, Ankara.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 10
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 15
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 25
Final : 1 35
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1-) Değer Kavramının ve Değer Esaslı Yönetimin Öğrenilmesi
D.Ö.Ç. 2 2-) Bireyler ahlaki ve sosyal sorumluluklarının ne olduğunu kavrayabilir
D.Ö.Ç. 3 3-) Bireyler ahlaki ve sosyal sorumluluklarının önemini kavrayabilir ve bilincinde olabilir
D.Ö.Ç. 4 4-) Bireyler toplumsal yapılarla olan ilişkilerini anlayabilir.
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20