İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 0603636 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. MUAMMER ZERENLER
Koordinator E-mail zerenler selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Pazarlama araştırmalarının önemi, problemin tanımlanması, veri türleri, veri kaynakları ve örnekleme, birincil ve ikincil veri toplama metodları, pazarlama araştırmalarında ölçme ve ölçek kavramlarının tanımlanması ile pazarlama araştırması çeşitlerinin açıklanmasını amaçlar.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik ve uygulamalı ders anlatımı.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Pazarlama ve Araştırmalarının İçeriği, Önemi, Uygulanması ve Yararları Kemal Kurtuluş, Pazarlama Araştırmaları, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2004
2 Pazarlama Kararları ve Belirlilik, Risk, Belirsizlik Halinde Karar Alma Kemal Kurtuluş, Pazarlama Araştırmaları,Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2004
3 Bayes Karar Analizi Kemal Kurtuluş, Pazarlama Araştırmaları,Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2004
4 Hipotez Testleri (Parametrik ve Nonparametrik) Kemal Kurtuluş, Pazarlama Araştırmaları,Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2004
5 Örnekleme Kemal Kurtuluş, Pazarlama Araştırmaları,Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2004
6 Pazarlama Araştırmalarında Veri ve Bilgi Toplama Yöntem ve Araçları, Toplanan Bilgi ve Verilerin Analize Hazırlanması Kemal Kurtuluş, Pazarlama Araştırmaları,Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2004
7 Pazarlama Araştırmalarında Ölçme ve Ölçekleme Kemal Kurtuluş, Pazarlama Araştırmaları,Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2004
8 Ara sınav
9 Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi Kemal Kurtuluş, Pazarlama Araştırmaları,Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2004
10 Ayırma (Diskriminant) Analizi Kemal Kurtuluş, Pazarlama Araştırmaları,Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2004
11 Faktör Analizi Kemal Kurtuluş, Pazarlama Araştırmaları,Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2004
12 Kümeleme Analizi Kemal Kurtuluş, Pazarlama Araştırmaları,Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2004
13 Anket Formu Örnekleme, Araştırma Örnek Olayları Kemal Kurtuluş, Pazarlama Araştırmaları,Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2004
14 Araştırma Uygulamaları Kemal Kurtuluş, Pazarlama Araştırmaları, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2004
15 Vak a Çalışmaları,Tablolar Kemal Kurtuluş, Pazarlama Araştırmaları, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2004
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 25
Final : 1 25
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Pazarlama araştırması, problem tanımlaması, veri türleri, veri kaynakları, örnekleme, veri toplama yöntemleri gibi konularda bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 2 Pazarlama araştırması fonksiyonu ve ilgili bulunan diğer konularla alakalı olarak görev aldığı alanlarda takım çalışması yapar ve elde etmiş olduğu bilgileri takımı ile paylaşır. 4
D.Ö.Ç. 3 Pazarlamanın araştırmasının çeşitli alanlarında görev aldığı alanlarda meydana gelebilecek sorunları tanımlayarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir. 4
D.Ö.Ç. 4 Pazarlama araştırmasının gerçekleştirilmesinde bilgi teknolojilerinin nasıl kullanıldığı konusunda bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 5 Pazarlama araştırmasından sorumlu insan kaynaklarının yönetilmesi konusunda önemli bilgiler edinir. 4
D.Ö.Ç. 6 Araştırma yapılacak yeni hedef pazarlar için gerekli olan yatırım projelerinin hazırlanması ve analiz edilmesi becerisini kazanır. 4
D.Ö.Ç. 7 Pazarlama araştırması planlarının hazırlanması ve kontrol edilmesi açısından gerekli bilgileri edinmiş olur. 4
D.Ö.Ç. 8 Ulusal ve uluslar arası pazarlarda faaliyette bulunulması için oluşturulması ve kullanılması gereken pazarlama araştırmalarının uygulanması konusunda bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 9 Pazarlama araştırması konusunda farklı yetkinlikler kazanır. 4
D.Ö.Ç. 10 Pazarlama araştırması konusunda faaliyette bulunulması için gerekli olan yasal koşulların sağlanması için edinmiş olduğu hukuk bilgisini kullanır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20