İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   Kamu Yönetimi
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 0603597 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Önder Kutlu
Koordinator E-mail okutlu selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dersin Amacı, bir disiplin olarak kamu yönetiminin doğuşu, gelişimi, kamu yönetiminin diğer disiplinlerle olan ilişkileri, kamu yönetiminin yapısı ve örgütlenmesi, yönetim alanında geliştirilen teori ve uygulamaları ve dönüşme süreci ile beraber ortaya çıkan çağdaş yaklaşımları inceleyerek öğrenciye gerekli teorik bilgiyi vermektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım ve tartışma.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Kamu yönetiminin tanımı ve unsurları Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, Ankara, 2011
2 Kamu yönetimi disiplininin doğuşu ve gelişimi Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, Ankara, 2011
3 Kamu yönetimi ve özel yönetim ayrımı Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, Ankara, 2011
4 Devlet kavramı, unsurları ve görevleri Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, Ankara, 2011
5 Kamu yönetimine yakın bilim dalları Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, Ankara, 2011
6 Kamu yönetiminin örgütlenmesi Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, Ankara, 2011
7 Türk Kamu Yönetimini sistemi ve işleyişi Önder Kutlu, Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi, Çizgi Kitabevi, Konya, 2012
8 Bürokrasinin tanımı, teorik çerçevesi ve gelişimi Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, Ankara, 2011
9 Çağdaş yönetim yaklaşımları Asım Balcı ve diğ., Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2013
10 Ara sınav
11 Ara sınav
12 Kamu yönetimi reformu kapsamı, ögeleri ve kazanımlar Önder Kutlu, Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi, Çizgi Kitabevi, Konya, 2012
13 İnsan kaynakları yönetimi, kamu görevlilieri ve kamusal hizmet Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, Ankara, 2011
14 Kamu politikası tanımı ve belirlenme süreci Önder Kutlu, Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi, Çizgi Kitabevi, Konya, 2012
15 Kamu yönetiminin denetlenmesi Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, Ankara, 2011
16 Final sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları :
Devam/Katılım :
Uygulamalı Sınav :
Derse Özgü Staj :
Küçük Sınav :
Ödev :
Sunum ve Seminer :
Projeler :
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları :
Vaka Çalışmaları :
Arazi Çalışmaları :
Klinik Çalışmaları :
Diğer Çalışmaları :
Ara Sınav  
Final  
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 16 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 23
Final : 1 21
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Kamu yönetiminin temel kavram, kurum, yaklaşım ve teorilerini bilir. 4
D.Ö.Ç. 2 Kamu yönetimi alanındaki güncel sorunları tartışabilir ve çözüm üretebilir. 4
D.Ö.Ç. 3 Dünyada ve Türkiyede kamu yönetimi alanındaki değişimleri takip edebilir. 4
D.Ö.Ç. 4 Kamu yönetiminin diğer disiplinlerle olan ilişkilerini algılayabilir ve yorum yapabilir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20