İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   İç Kontrol Sistemi
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 0603595 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Muhammet BEZİRCİ
Koordinator E-mail mbezirci selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Merve ÖZ
Dersin Amacı İşletmelerde uygulanabilen bir kurumsal yönetim düzeni oluşturabilmek için iç kontrollerin önemini kavratmak/vermek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
10 0 90 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüz yüze
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İç kontrol yapısının tanımı ve ortaya çıkışı Süleyman Uyar, İç Kontrol ve İç Denetim: 5018 Sayılı Kanun Açısından Değerlendirme, Gazi Kitabevi, 2009, Antalya
2 İç kontrol standarttları Süleyman Uyar, İç Kontrol ve İç Denetim: 5018 Sayılı Kanun Açısından Değerlendirme, Gazi Kitabevi, 2009, Antalya
3 İç kontrol yapısı modelleri (COSO, COBİT) Süleyman Uyar, İç Kontrol ve İç Denetim: 5018 Sayılı Kanun Açısından Değerlendirme, Gazi Kitabevi, 2009, Antalya
4 COCO, Esac ve diğerleri Süleyman Uyar, İç Kontrol ve İç Denetim: 5018 Sayılı Kanun Açısından Değerlendirme, Gazi Kitabevi, 2009, Antalya
5 COSO yaklaşımına göre iç kontrol yapısı unsurları: Kontrol Çevresi, Risk Değerleme Süleyman Uyar, İç Kontrol ve İç Denetim: 5018 Sayılı Kanun Açısından Değerlendirme, Gazi Kitabevi, 2009, Antalya
6 Kontrol faaliyetleri, Bilgi ve İletişim, Gözlemleme Süleyman Uyar, İç Kontrol ve İç Denetim: 5018 Sayılı Kanun Açısından Değerlendirme, Gazi Kitabevi, 2009, Antalya
7 Uluslararası düzenlemelerde iç kontrol Süleyman Uyar, İç Kontrol ve İç Denetim: 5018 Sayılı Kanun Açısından Değerlendirme, Gazi Kitabevi, 2009, Antalya
8 Ara Sınav
9 Genel Kabul Görmüş Bağımsız Denetim Standartları ve İç Kontrol Süleyman Uyar, İç Kontrol ve İç Denetim: 5018 Sayılı Kanun Açısından Değerlendirme, Gazi Kitabevi, 2009, Antalya
10 A.B.D. Genel kabul Görmüş Denetim Standartları ve İç Kontrol Sistemi Süleyman Uyar, İç Kontrol ve İç Denetim: 5018 Sayılı Kanun Açısından Değerlendirme, Gazi Kitabevi, 2009, Antalya
11 AICPA Denetim Standartları ve İç kontrol Süleyman Uyar, İç Kontrol ve İç Denetim: 5018 Sayılı Kanun Açısından Değerlendirme, Gazi Kitabevi, 2009, Antalya
12 A.B.D. Sermaye Piyasası Kurulu (SEC) ve İç Kontrol Süleyman Uyar, İç Kontrol ve İç Denetim: 5018 Sayılı Kanun Açısından Değerlendirme, Gazi Kitabevi, 2009, Antalya
13 Sarbanes Oxley yasası ve İç Kontrol Süleyman Uyar, İç Kontrol ve İç Denetim: 5018 Sayılı Kanun Açısından Değerlendirme, Gazi Kitabevi, 2009, Antalya
14 (IFAC-TÜDESK) 400 Nolu Uluslararası Denetim Standartları ve İç Kontrol Süleyman Uyar, İç Kontrol ve İç Denetim: 5018 Sayılı Kanun Açısından Değerlendirme, Gazi Kitabevi, 2009, Antalya
15 Türkiyedeki Yasal Düzenlemelerde İç Kontrol Sistemi Süleyman Uyar, İç Kontrol ve İç Denetim: 5018 Sayılı Kanun Açısından Değerlendirme, Gazi Kitabevi, 2009, Antalya
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 2 5
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 İç kontrol mekanizmasının nasıl işlediğini öğrenmiş olacak 4
D.Ö.Ç. 2 İç kontrolün amaçları, yönetim ve denetçilerin bu süreçteki sorumluluklarını kavramış 4
D.Ö.Ç. 3 Kontrollerin tasarlanış etkinliğinin değerlendirilmesini kavrayacak. 4
D.Ö.Ç. 4 İç kontrol standartları hakkında bilgi sahibi olunacak 4
D.Ö.Ç. 5 Türkiye'de ki iç kontrol ile ilgili yasal düzenlemelerle ilgili bilgi sahibi olunacak 4
D.Ö.Ç. 6 Farklı yaklaşımlarla iç kontrolün işleyişi hakkında bilgi sahibi olunacak 4
D.Ö.Ç. 7 COSO yaklaşımı ile ilgili bilgi sahibi olunacak 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20