İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   Banka Muhasebesi
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 0603593 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Yunus CERAN
Koordinator E-mail yunusceran selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu derste, banka muhasebe sisteminin temel kavramlarının, hesap planı, muhasebe işlemleri ve mali tabloların hazırlanması hedeflenmektedir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 0 80 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüz yüze anlatım.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Banka muhasebesinin fonksiyonları, Tek düzen hesap planının özellikleri Eken, M Hasan ve Selimler, Hüseyin (2013). Temel Banka Muhasebesi. (1. Baskı). İstanbul: Der Yayınları
2 Mevduat ve mevduata ilişkin muhasebe kayıtları Eken, M Hasan ve Selimler, Hüseyin (2013). Temel Banka Muhasebesi. (1. Baskı). İstanbul: Der Yayınları
3 Mevduata faiz hesaplanması, Mevduatın çekilmesi, kapatılması işlemleri Eken, M Hasan ve Selimler, Hüseyin (2013). Temel Banka Muhasebesi. (1. Baskı). İstanbul: Der Yayınları
4 Hazine bonosu repo ve ters repo işlemleri Eken, M Hasan ve Selimler, Hüseyin (2013). Temel Banka Muhasebesi. (1. Baskı). İstanbul: Der Yayınları
5 Kredi türleri ve kredi çekme işlemleri Eken, M Hasan ve Selimler, Hüseyin (2013). Temel Banka Muhasebesi. (1. Baskı). İstanbul: Der Yayınları
6 Kredilerin tahsili işlemleri Eken, M Hasan ve Selimler, Hüseyin (2013). Temel Banka Muhasebesi. (1. Baskı). İstanbul: Der Yayınları
7 Kanuni takibe intikal etmiş kredilere karşılık ayırma işlemleri Eken, M Hasan ve Selimler, Hüseyin (2013). Temel Banka Muhasebesi. (1. Baskı). İstanbul: Der Yayınları
8 Ara Sınav
9 Gayri nakdi kredi işlemleri Eken, M Hasan ve Selimler, Hüseyin (2013). Temel Banka Muhasebesi. (1. Baskı). İstanbul: Der Yayınları
10 Bankacılık hizmet işlemleri Eft havale çek senet tahsili Eken, M Hasan ve Selimler, Hüseyin (2013). Temel Banka Muhasebesi. (1. Baskı). İstanbul: Der Yayınları
11 Takas ve kiralık kasa işlemleri Eken, M Hasan ve Selimler, Hüseyin (2013). Temel Banka Muhasebesi. (1. Baskı). İstanbul: Der Yayınları
12 kasa fazlası ve noksanı, ayniyat mevcudu işlemleri Eken, M Hasan ve Selimler, Hüseyin (2013). Temel Banka Muhasebesi. (1. Baskı). İstanbul: Der Yayınları
13 Reeskont işlemleri Eken, M Hasan ve Selimler, Hüseyin (2013). Temel Banka Muhasebesi. (1. Baskı). İstanbul: Der Yayınları
14 Vergi kayıtları ve ödemesi işlemleri Eken, M Hasan ve Selimler, Hüseyin (2013). Temel Banka Muhasebesi. (1. Baskı). İstanbul: Der Yayınları
15 Değerlendirme Eken, M Hasan ve Selimler, Hüseyin (2013). Temel Banka Muhasebesi. (1. Baskı). İstanbul: Der Yayınları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 4 4
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Banka muhasebe sisteminin temel kavramlarının öğretilmesi, 4
D.Ö.Ç. 2 bankacılık işlemlerinin sınıflandırılarak muhasebeleştirilmesi, 4
D.Ö.Ç. 3 mevduat, kredi kullanımı ve kredi kullandırma işlemlerinin muhasebesi, 4
D.Ö.Ç. 4 Hizmet işlemleri, havale, eft, senet ve çekle ilgili işlemler, takas işlemleri, 4
D.Ö.Ç. 5 Banka bilançolarının ve gelir tablolarının düzenlenmesi. 4
D.Ö.Ç. 6 muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği diğer konularda yeterli altyapıya sahip olma bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek. 4
D.Ö.Ç. 7 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 4
D.Ö.Ç. 8 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek 4
D.Ö.Ç. 9 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20