İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   KÜLTÜRLERARASI PAZARLAMA STRATEJİLERİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 0603591 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DR. ÖĞR. ÜYESİ ESEN ŞAHİN
Koordinator E-mail esenboztassahin gmail.com
Öğretim Elemanı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ESEN ŞAHİN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Pazarlama alanındaki kültürel yaklaşımların çeşitli boyutları ele alınmaktadır. Uluslararası pazarlama sistemi ve çeşitli ülkelerdeki yerel ticari geleneklerin karşılaştırılması ve iş dünyasındaki farklı kültürlerarası etkileşimin incelenmesi gibi konuların kavranması amaçlanmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
10 0 90 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders müfredatında yer alan konu başlıkları özellikle tarihten ve günümüzden başarılı ve başarısız örnek olaylarla desteklenerek anlatılmakta, derste konularla ilgili ses, resim ve videolara yer verilmektedir. Öğrencilerin derse aktif katılımlarını sağlamak teşvik edici yöntemler kullanılmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Pazarlama kavramı ve pazarlama yönetimi Tekin, M., ve Zerenler, M., (2012). Pazarlama (Birinci Baskı). Konya: Günay Ofset.
2 Geçmişten günümüze pazarlamada yaşanan dönüşüm Mucuk, İ., (2010). Pazarlama İlkeleri (18. Basım). İstanbul: Türkmen Kitabevi.
3 Kültür ve kültürün unsurları, özellikleri Tekin, M., ve Zerenler, M., (2012). Pazarlama (Birinci Baskı). Konya: Günay Ofset.
4 Pazarlama ve kültür arasındaki ilişki Edt: Altınbaşak, İ. v.d., (2008). Küresel Pazarlama Yönetimi, Beta Kitabevi, 1. Baskı, İstanbul.
5 Küreselleşmenin sosyal ve ekonomik boyutları Friedman, T., (2009). Küreselleşmenin Geleceği, Boyner Yayınları, İstanbul.
6 Kültürlerarası pazarlama yönetimi Edt: Altınbaşak, İ. v.d., (2008). Küresel Pazarlama Yönetimi, Beta Kitabevi, 1. Baskı, İstanbul.
7 Kültürlerarası pazarlama araştırmaları sürecine genel bakış Edt: Altınbaşak, İ. v.d., (2008). Küresel Pazarlama Yönetimi, Beta Kitabevi, 1. Baskı, İstanbul.
8 Ara sınav
9 Kültürlerarası pazarlama araştırmalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları Edt: Altınbaşak, İ. v.d., (2008). Küresel Pazarlama Yönetimi, Beta Kitabevi, 1. Baskı, İstanbul.
10 Uluslararası pazarlama stratejileri ve firma kültürleri Tokol, T., (1994). Pazarlama Yönetimi (5. Baskı). Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi.
11 Çokuluslu firmaların pazarlamada yaptıkları kültürel hatalar ve çözüm yolları Edt: Altınbaşak, İ. v.d., (2008). Küresel Pazarlama Yönetimi, Beta Kitabevi, 1. Baskı, İstanbul.
12 Kültürlerarası iletişim stratejileri Edt: Altınbaşak, İ. v.d., (2008). Küresel Pazarlama Yönetimi, Beta Kitabevi, 1. Baskı, İstanbul.
13 Beden dilinin farklı kültürlerdeki kullanımı ve yapılan hatalar Edt: Altınbaşak, İ. v.d., (2008). Küresel Pazarlama Yönetimi, Beta Kitabevi, 1. Baskı, İstanbul.
14 Kültürlerarası ürün ve tutundurma stratejileri Edt: Altınbaşak, İ. v.d., (2008). Küresel Pazarlama Yönetimi, Beta Kitabevi, 1. Baskı, İstanbul.
15 Kültürlerarası dağıtım ve fiyat stratejileri Edt: Altınbaşak, İ. v.d., (2008). Küresel Pazarlama Yönetimi, Beta Kitabevi, 1. Baskı, İstanbul.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : 3 6
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 10
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 37
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Pazarlamanın günümüz rekabet koşullarındaki öneminin anlaşılması 4
D.Ö.Ç. 2 Pazarlamanın gelişiminin tarihsel boyutuyla öğrenilmesi 3
D.Ö.Ç. 3 Kültürün tanımlanması, özelliklerinin ortaya koyulması 4
D.Ö.Ç. 4 Pazarlama ve kültür arasındaki ilişkinin netleştirilmesi 4
D.Ö.Ç. 5 Küreselleşmenin sosyal ve ekonomik sonuçlarının pazarlama boyutuyla değerlendirilmesi 4
D.Ö.Ç. 6 Kültürlerarası pazarlama yönetiminin öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 7 Kültürlerarası pazarlama araştırmaları sürecinin kavranması 4
D.Ö.Ç. 8 Kültürlerarası iletişim stratejilerinin belirlenmesi ve pazarlama alanında uygulamalarının öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 9 Uluslararası pazarlama stratejileri boyutuyla firma stratejilerinin öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 10 Pazarlama karmasının kültür boyutuyla kavranması 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20