İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   MUHASEBE MESLEK MEVZUATI ve MESLEK ETİĞİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 0603589 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. MUSTAFA AY
Koordinator E-mail may selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
PROF. DR. MUSTAFA AY
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu çerçevesinde muhasebe mesleği, meslek elemanlarının faaliyet alanları, mesleğe giriş şartları, meslek ahlakı ve etik değerler konusunda bilgiler vermektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 0 60 0 10 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
1. Anlatım, 2.Gözlem, 3.Tartışma, 4.Uygulama-Alıştırma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Muhasebecilik mesleği, mesleğin önemi, konusu ve meslek ünvanları 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
2 Serbest muhasebeci mali müşavir olabilmenin genel ve özel şartları 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
3 Staj ilkeleri, hedefleri, süresi ve staj süresinden sayılan hizmetler ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavı 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
4 Yeminli mali müşavir olabilmenin özel şartları ve yeminli mali müşavirlik sınavı 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
5 Yeminli mali müşavirlik yemini, tasdik yetkileri ve tasdikten doğan sorumlulukları 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
6 Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler odaları, nitelikleri, faaliyet sınırları, kuruluşları ve gelirleri 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
7 Genel değerlendirme-I
8 Ara sınav
9 Meslek odalarının organları: Genel kurul,yönetim kurulu,disiplin kurulu, denetleme kurulu 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
10 Meslek oda ve birlik organlarının seçim esasları, denetimi 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
11 Meslek etiği ve ahlakı I Kutlu, Hüseyin Ali (2008). Muhasebe Meslek Ahlakı, Nobel Yayın, Ankara.
12 Meslek etiği ve ahlakı II Kutlu, Hüseyin Ali (2008). Muhasebe Meslek Ahlakı, Nobel Yayın, Ankara.
13 Meslek sırları ve mesleki geliştirme eğitimleri 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
14 Meslek mensuplarının uymaları gereken yasaklar, görevle ilgili suçlar ve disiplin cezaları 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
15 Genel değerlendirme-II
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : 3 7
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 25
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 25
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1.Muhasebe mesleğini tanımlar, meslek elemanlarını sınıflandırır, muhasebe mesleğinin toplum ve işletme için önemini kavrar. 4
D.Ö.Ç. 2 2.Muhasebe mesleğine giriş koşullarını, staj ve sınav şartlarını bilir. 4
D.Ö.Ç. 3 3.Meslek kanununun gerekçelerini kavrar, ilgili kanunun muhasebe uygulamalarına ve meslek elemanlarının faaliyetlerine nasıl yön verdiğini açıklar. 4
D.Ö.Ç. 4 4.Muhasebe ile ilgili mesleki kurulları, amaçlarını ve faaliyetlerini bilir. 4
D.Ö.Ç. 5 5. Muhasebe meslek ahlakı ve etik değerler konusunda bilgi sahibi olur. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20