İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   ÖRGÜTSEL ETKİNLİK VE ERGONOMİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 0603587 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF.DR. H. SERDAR ÖGE
Koordinator E-mail soge selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dersin amacı iş organizasyonlarının kıt kaynaklarını rasyonel şekilde kullanıp verimli ve etkin olmak amacıyla stratejik bir unsur olarak ele alınan ergonomik çalışmaların ve ergonomi bilgisinin işgörenler, işletmeler ve toplum açısından önemini ortaya koymak, ergonomi çalışmalarının örgütsel verimlilik ile etkinlik açısından değerlendirilmesidir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, soru cevap,tartışma.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 ERGONOMİ (İŞBİLİM) - İNSAN FAKTÖRLERİ MÜHENDİSLİĞİ VE İŞ ÖRGÜTÜ Öge H.Serdar. (2005). Örgütsel Etkinlik ve Ergonomi. Yelken Basım Yayın, Konya.
2 POSTMODERN SOSYO-TEKNİK VE İŞ İLE İLGİLİ TRENDLER Öge H.Serdar. (2005). Örgütsel Etkinlik ve Ergonomi. Yelken Basım Yayın, Konya.
3 İŞ ÖRGÜTLERİNDE YENİDEN YAPILANMA VE YENİDEN ORGANİZASYON Öge H.Serdar. (2005). Örgütsel Etkinlik ve Ergonomi. Yelken Basım Yayın, Konya.
4 Değişim Mühendisliği ve Küçülme Öge H.Serdar. (2005). Örgütsel Etkinlik ve Ergonomi. Yelken Basım Yayın, Konya.
5 Sanal Yapılanma ve Sanal Örgüt Şimşek, Ş., & Çelik, A. (2013). Yönetim ve Organizasyon (14th ed.). Konya: Eğitim Yayınları.
6 Şebeke (Ağ) Organizasyonu Şimşek, Ş., & Çelik, A. (2013). Yönetim ve Organizasyon (14th ed.). Konya: Eğitim Yayınları.
7 Örnek Olay İncelemesi Şimşek M.Şerif, Öge H.Serdar. (2012). İnsan Kaynakları Yönetimi. 4. Baskı. Eğitim Kitabevi, Konya
8 Ara Sınav
9 Kalite Geliştirme ve Toplam Kalite Yönetimi Şimşek, Ş., & Çelik, A. (2013). Yönetim ve Organizasyon (14th ed.). Konya: Eğitim Yayınları.
10 Takım Çalışması ve Takım Yönetimi Şimşek, Ş., & Çelik, A. (2013). Yönetim ve Organizasyon (14th ed.). Konya: Eğitim Yayınları.
11 E-ticaret Öge H.Serdar. (2005). Örgütsel Etkinlik ve Ergonomi. Yelken Basım Yayın, Konya.
12 Elektronik İş-Evde Çalışma Öge H.Serdar. (2005). Örgütsel Etkinlik ve Ergonomi. Yelken Basım Yayın, Konya.
13 Örnek Olay İncelemesi Şimşek M.Şerif, Öge H.Serdar. (2012). İnsan Kaynakları Yönetimi. 4. Baskı. Eğitim Kitabevi, Konya
14 Örnek Olay İncelemesi Şimşek M.Şerif, Öge H.Serdar. (2012). İnsan Kaynakları Yönetimi. 4. Baskı. Eğitim Kitabevi, Konya
15 Örnek Olay İncelemesi Şimşek M.Şerif, Öge H.Serdar. (2012). İnsan Kaynakları Yönetimi. 4. Baskı. Eğitim Kitabevi, Konya
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 25
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 İşgören ve iş uyumu açısından işletmelerdeki mevcut uygulamaları değerlendirebilir ve sorgulayabilir. 4
D.Ö.Ç. 2 Çalışma hayatındaki örgütsel ergonominin ekonomik ve toplumsal yapılarla olan ilişkilerini çözümleyebilir. 4
D.Ö.Ç. 3 Çalışma hayatının değişken ve parametrelerini analiz edebilir. 4
D.Ö.Ç. 4 Günümüz yönetim anlayışını geçirilen evreler ışığında iş örgütlerini sorgulayabilir. 4
D.Ö.Ç. 5 Ergonomi çalışmaları ve ergonomi konusunda yeterli düzeyde bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 6 Post-modern örgüt yapıları hakkında gerekli bilgiye sahip olur. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20