İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   Bankacılık: Teori ve Uygulama
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 0603585 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Mikail ALTAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öğrencilere bankacılık işlem ve fonksiyonlarını kavratmak, bankaların mali tablolarını değerlendirme becerisi kazandırmak ve bankaların yönetimi konularında gerekli temel bilgileri aktarmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ödev, sunum, grup çalışması
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Finansal piyasalar ve işleyişi Fonksiyonlar ve İşlemler AÇısından Bankacılık. Doç.Dr. Mikail ALTAN
2 Finansal kurumlar ve fonksiyonları Fonksiyonlar ve İşlemler AÇısından Bankacılık. Doç.Dr. Mikail ALTAN
3 Finansal kurumlar ve fonksiyonları Fonksiyonlar ve İşlemler AÇısından Bankacılık. Doç.Dr. Mikail ALTAN
4 Bankacılığın tanımı ve temel ilkeleri Fonksiyonlar ve İşlemler AÇısından Bankacılık. Doç.Dr. Mikail ALTAN
5 Bankacılık türleri Fonksiyonlar ve İşlemler AÇısından Bankacılık. Doç.Dr. Mikail ALTAN
6 Bankaların foksiyonları Fonksiyonlar ve İşlemler AÇısından Bankacılık. Doç.Dr. Mikail ALTAN
7 Merkez bankalarının amaçları ve fonksiyonları Fonksiyonlar ve İşlemler AÇısından Bankacılık. Doç.Dr. Mikail ALTAN
8 Ara sınav haftası
9 Bankaların fon oluşturma ve kullandırma işlemleri Fonksiyonlar ve İşlemler AÇısından Bankacılık. Doç.Dr. Mikail ALTAN
10 Bankaların hizmet işlemleri Fonksiyonlar ve İşlemler AÇısından Bankacılık. Doç.Dr. Mikail ALTAN
11 Bankaların ithalat-ihracat işlemleri Fonksiyonlar ve İşlemler AÇısından Bankacılık. Doç.Dr. Mikail ALTAN
12 Bankaların döviz işlemleri Fonksiyonlar ve İşlemler AÇısından Bankacılık. Doç.Dr. Mikail ALTAN
13 Bankacılıkta kredi ve taleplerinin değerlendirilmesi Fonksiyonlar ve İşlemler AÇısından Bankacılık. Doç.Dr. Mikail ALTAN
14 Bankalarda risk takibi ve verimlilik Fonksiyonlar ve İşlemler AÇısından Bankacılık. Doç.Dr. Mikail ALTAN
15 Bankaların denetimi Fonksiyonlar ve İşlemler AÇısından Bankacılık. Doç.Dr. Mikail ALTAN
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 6 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : 14 4
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 5 3
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 6
Final : 1 7
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1) Finansal sistem hakkında bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 2 2) Finansal kavramlar hakkında temel bilgileri edinir. 4
D.Ö.Ç. 3 3) Para, kredi, faiz ilişkilerini kurar. 4
D.Ö.Ç. 4 4) Bankaların fonksiyonlarını öğrenir ve yorumlar. 4
D.Ö.Ç. 5 5) Merkez bankalarının görev ve fonksiyonlarını yorumlama becerisi kazanır. 4
D.Ö.Ç. 6 6) Bankaların kaynak toplama işlemlerini öğrenir ve analiz eder. 4
D.Ö.Ç. 7 7) Bankaların kaynak kullandırma işlemlerini öğrenir ve analiz eder. 4
D.Ö.Ç. 8 8) Kredi taleplerini analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır. 4
D.Ö.Ç. 9 9) Bankaların dış ticaret işlemlerine aracılık faaliyetlerini öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 10 10) Katılım bankacılığının temel prensiplerini geleneksel bankacılıkla mukayese eder. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20